Το 5ο Δημοτικό Σχολείο κοντά στους πυρόπληκτους του Έβρου

Το 5ο Δημοτικό Σχολείο Μονάχου ΣΩΚΡΑΤΗΣ κοντά στους πυρόπληκτους του Έβρου

 

Ενημερώνουμε ότι μετά από ομόφωνη απόφαση του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου μας, η 5η τάξη θα συμμετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού:  «Τα σχολεία “υιοθετούν” χερσαία και παράκτια οικοσυστήματα της Ελλάδας».

Στόχοι του προγράμματος είναι:

1) Η ευαισθητοποίηση των μαθητών/-τριών σχετικά: α) με την πρόληψη των πλημμυρών και δασικών πυρκαγιών και β) των συνεπειών των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στα οικοσυστήματα, τις επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον, στην κοινωνία και στην

οικονομία,

2) Η απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων και στάσεων αναφορικά με το φυσικό

και ανθρωπογενές περιβάλλον, και

3) Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών/-τριών με την ανάληψη δράσεων

ευαισθητοποίησης και προστασίας των χερσαίων και παράκτιων οικοσυστημάτων της

Ελλάδας.

 

Με βάση τους σκοπούς του προγράμματος το σχολείο μας θα προχωρήσει στην υιοθέτηση της παράκτιας και αρχαιολογικής περιοχής «Αρχαία Ζώνη» στην Μεσημβρίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η οποία έχει υποστεί καταστροφή από τις πρόσφατες πυρκαγιές του Αυγούστου 2023.

 

Σύμβουλος του προγράμματος είναι η κα Σπυριδούλα-Ίρις Μπέση, Φιλόλογος-Γλωσσολόγος Μ.Α., Αν. Συντονίστρια Εκπαίδευσης Μονάχου, ως ορίζεται από το πρόγραμμα.

 

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός υλοποίησης του προγράμματος είναι ο Καθηγητής Φυσικής Αγωγής του Σχολείου μας κος Ευάγγελος Θεοδώρου ο οποίος και εισηγήθηκε το αναφερόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και Συνεργάτης – Συντονιστής ο Διευθυντής του σχολείου μας κος Ευάγγελος Κορδολαίμης.

 

Η τελική φάση του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στην αναφερόμενη περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης από 13 έως 16 Μαϊου 2024. 

 

Λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων των ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ 2024 του Δήμου Αλεξανδρούπολης οι μαθητές μας θα συμμετέχουν και στην παρέλαση της 14ης Μαϊου.

 

Επίσης το σχολείο μας θα έχει συνεργασία με σχολεία της περιοχής ώστε να αναπτύξουμε ιδιαίτερες σχέσης και με τους μαθητές οι οποίοι έζησαν τις δύσκολες αυτές στιγμές των πυρκαγιών στην περιοχή τους.

Επισημαίνουμε επίσης ότι είναι το μοναδικό σχολείο της Ομογένειας που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

 

Από την Διεύθυνση του 5ου Δημοτικού Σχολείου Μονάχου ΣΩΚΡΑΤΗΣ