· 

Βαυαρία: Ανεργία τον Αύγουστο

Στη Βαυαρία, 269.060 άτομα ήταν εγγεγραμμένα ως άνεργοι τον Αύγουστο που ισοδυναμεί με 19.956 περισσότερους ανέργους από ό,τι τον Ιούλιο και 16.108 περισσότερους από ό,τι τον Αύγουστο του 2022. 

Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε έτσι κατά 0,2 % στο 3,5% μέσα σε ένα μήνα, σύμφωνα με την περιφερειακή διεύθυνση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης (BA). 

Τον Αύγουστο του 2022 είχε διαμορφωθεί στο 3,4%. Η αύξηση τον Αύγουστο είναι συνηθισμένο φαινόμενο στη Βαυαρία, επειδή πολλές θέσεις μαθητείας λήγουν και οι απόφοιτοι σχολείων και πανεπιστημίων εγγράφονται προσωρινά ως άνεργοι. Φέτος, ωστόσο, είναι κάπως ισχυρότερη από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια.

Πηγή: BA