Ερωτήματα, μύθοι και αλήθειες για το στεγαστικό του σχολείου Freimann

 

Της συντακτικής επιτροπής του ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ

 

Παρουσιάζουμε κάποια ερωτήματα, ,,μύθους,, και αλήθειες που έχουν ακουστεί ή γραφτεί όσον αφορά στο στεγαστικό πρόβλημα του ελληνικού σχολικού συγκρουήματος στο Freimann και ταυτόχρονα προσεγγίζουμε τα πραγματικά γεγονότα και δεδομένα.

 

Ηδη από τον Ιούλιο του 2023 έπαυσε να λειτουργεί το «Δημοτικό Πυθαγόρας» και  μέρος των μαθητών του διοχετεύτηκε στο 4ο Δημοτικό. Πιθανή παύση λειτουργίας του 4ου Δημοτικού και του 1ου Γυμνασίου θα σημάνει την ταφόπλακα των ελληνικών σχολείων στο Μόναχο. 

 

Μύθος: Το κτίριο είναι πολύ μεγάλο και ακριβό

Αλήθεια: Στο σχολικό συγκρότημα "Αριστοτέλης" συστεγάζονται δύο σχολεία: Το 4ο Δημοτικό και το 1ο Γυμνάσιο (συνολικά 384 μαθητές) και η λειτουργία τους καλύπτεται από επιχορήγηση της περιφέρειας της Άνω Βαυαρίας. Σχολεία διαφορετικής βαθμίδας τα οποία εκ του νόμου πρέπει να έχουν διαφορετική είσοδο και διαφορετικούς χώρους συναθροίσεων και προαυλισμού. Ειδικές αίθουσες ανά σχολείο απαιτούνται για εργαστήρια και εξιδεικευμένα μαθήματα. Το δε μέγεθος κάθε αίθουσας ορίζεται αυστηρά από τη βαυαρική νομοθεσία. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να τηρούνται αυστηρά καθώς. Κάθε Σάββατο στους ίδιους χώρους λειτουργούν τα ΤΕΓ που φιλοξενούν περίπου 400 μαθητές.

 

Μύθος: Το συμβόλαιο ισχύει έως το 2025 άρα δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα

Αλήθεια: Το συμβόλαιο λήγει στις 31.07.2025 και προβλέπει πενταετή ανανέωση εφόσον είχε δηλωθεί η επιθυμία του μισθωτή μέχρι τις 31.07.2023. 

Εφόσον δεν αξιοποιήθηκαν οι όροι της ανανέωσης εμπρόθεσμα, μετά την 31.07.2025 δεν θα ισχύει το υπάρχον μισθωτήριο συμβόλαιο. 

Για να συνεχίσουν να λειτουργούν τα δύο αυτά σχολεία ή θα πρέπει να συναφθεί νέο συμβόλαιο στο υπάρχον κτίριο ή θα πρέπει να αναζητηθεί νέο κτίριο. 

Ο ιδιοκτήτης ζητάει, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον για συνέχιση της μίσθωσης, το μισθωτήριο συμβόλαιο να συναφθεί εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. 

Ερώτημα: Γιατί δεν εκδηλώθηκε η επιθυμία ανανέωσης του συμβολαίου τον Ιούλιο εντός των προβλεπόμενων όρων της παρούσας μίσθωσης.

Είναι ή δεν είναι δυσμενέστεροι οι όροι της διαπραγμάτευσης τώρα που έχει περάσει η ημερομηνία ανανέωσης του συμβόλαιου ;

Απο πού προκύπτει η αισοδοξία ότι θα βρεθεί νέο κτίριο κατάλληλο για να διαμορφωθεί σε σχολείο;

 

Μύθος: Το νέο συμβόλαιο που προτείνει ο ιδιοκτήτης είναι πολύ αυξημένο σε σχέση με το σημερινό και είναι ενάντια στο δημόσιο συμφέρον

Αλήθεια: Το κτίριο μισθώθηκε το 2004 και λόγω της παλαιότητας της μίσθωσης, η τιμή ανά τ.μ. είναι χαμηλότερη από την τρέχουσα τιμή της αγοράς. Δεδομένου ότι χάθηκε το πλεονέκτημα της προβλεπόμενης ανανέωσης  πρόκειται για νέα μίσθωση. Παρά την υψηλή πράγματι, αύξηση που ζητάει ο ιδιοκτήτης, η τιμή ανά τ.μ. θα εναρμονιστεί με το ύψος των σημερινών τιμών της αγοράς δηλ της τιμής που θα προκύψει σε περίπτωση που αναζητούσαμε νέους χώρους.

Ερώτημα: Αν βρεθούν νέοι χώροι, ποιός θα αναλάβει το κόστος της διαμόρφωσης των χώρων ; Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί ελεύθερο σχολικό κτίριο, θα πρέπει να μισθωθούν χώροι που θα μετατραπούν σε σχολείο. Αρα είτε θα καταβάλει το ελληνικό δημόσιο το ύψος των μετατροπών με συνεργεία της προτίμησης του ιδιοκτήτη , είτε ο ιδιοκτήτης, όπως συνηθίζεται, θα συμπεριλάβει το κόστος της διαμόρφωσης του κτιρίου στο ενοίκιο. Πόσο θα φθάσει το ενοίκιο σε αυτή την περίπτωση ; 

Σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, αν υπολογίσουμε την περίπτωση ευέλικτης διάρκειας. 

Ερώτημα: Τελικά σε ποιά περίπτωση διασφαλίζεται με βέλτιστο τρόπο το δημόσιο συμφέρον, εφόσον επιθυμούμε τη συνέχιση της λειτουργίας των σχολείων; 

 

Μύθος: Και αν η Βαυαρία (λόγω της οικονομικής ύφεσης της Γερμανίας) σταματήσει ή μειώσει τη χρηματοδότηση των σχολείων μας ;

Αλήθεια: 

α)  Η εκπαίδευση είναι κρατιδιακή αρμοδιότητα κι όχι ομοσπονδιακή. Η προβλεπόμενη ύφεση αφορά τα δημοσιονομικά της Γερμανίας, δεν υπάρχουν ανάλογες προβλέψεις για το κρατίδιο της Βαυαρίας

β) Η χρηματοδότηση των σχολείων που ανήκουν στην κατηγορία των Ersatzschulen δεν στηρίζεται σε νόμο που αφορά μόνο τα ελληνικά σχολεία αλλά το σύνολο των σχολείων της κατηγορίας αυτής.

 

Τέλος, το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα εξυπηρετεί όλοκληρο το βόρειο Μόναχο και τα περίχωρα. Είναι κατανοητό τι θα σήμαινε για τα παιδιά και τις οικογένειές τους αν το σχολείο αυτό θα πρέπει να στεγαστεί σε άλλη γεωγραφική περιοχή της πόλης;