· 

Βαυαρία: Ο πληθυσμός το 2041

Στη Βαυαρία ο πληθυσμός θα αυξηθεί σημαντικά  - αλλά όχι επειδή γεννιούνται περισσότερα παιδιά, αλλά λόγω της μετανάστευσης. 

 

Οι υπολογισμοί της κρατικής στατιστικής υπηρεσίας της Βαυαρίας στο Fürth δείχνουν ότι περίπου 13,89 εκατομμύρια άνθρωποι θα ζουν στη Βαυαρία το 2041, δηλαδή 714.000 περισσότεροι από το 2021. Επομένως, ο πληθυσμός της Βαυαρίας θα αυξηθεί κατά 5,4% εκατό μέσα σε 20 χρόνια. 

 

Το ποσοστό των ατόμων άνω των 65 ετών θα αυξηθεί  έως το 2014 στο ένα τέταρτο περίπου του συνολικού πληθυσμού. 

 

Ταυτόχρονα θα μειωθεί ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 20 έως 64 ετών ενώ μικρή αύξηση προβλέπεται μεταξύ των κάτω των 20 ετών. Συνολικά, ωστόσο, αυτό σημαίνει ότι για κάθε 100 άτομα σε ηλικία εργασίας το 2041 θα υπάρχουν 45 άτομα σε ηλικία συνταξιοδότησης και 34 παιδιά και νέοι. Το 2021 υπήρχαν ακόμη 35 και 31.

 

Έτσι, η μέση ηλικία θα αυξηθεί κατά 1,3 έτη και θα είναι 45,4 έτη το 2041. Σύμφωνα με την πρόβλεψη, οι κάτοικοι της πόλης του Μονάχου θα είναι οι νεότεροι στη Βαυαρία σε ηλικία με μέσο όρο 42,1 ετών. Αυτό οφείλεται στο υψηλό πλεόνασμα γεννήσεων στην πρωτεύουσα του ομόσπονδου κρατιδίου .