· 

Βαυαρία: Μικρή αύξηση των ανέργων

Το ποσοστό ανεργίας στη Βαυαρία αυξήθηκε κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες τον Ιούλιο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και ανέρχεται στο 3,3%. Σε απόλυτους αριθμούς, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 5.142 σε 249.104 άτομα σε σύγκριση με τον Ιούνιο. Η αύξηση είναι εποχιακή, σύμφωνα με την περιφερειακή διεύθυνση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης. Το καλοκαίρι, πολλοί απόφοιτοι σχολείων εγγράφονται προσωρινά ως άνεργοι. Ωστόσο, η αύξηση του αριθμού είναι κάπως πιο έντονη από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η αδύναμη οικονομική ανάπτυξη έχει αντίκτυπο στην αγορά εργασίας.

ΠΗΓΉ:dpa