Έλληνες εξωετρικού

Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι. Τι ισχύει για Δημ. Υπαλλήλους
Ποιος έχει δικαίωμα εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους Έλληνες εκλογείς που βρίσκονται εκτός ελληνικής επικράτειας μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε ειδικά εκλογικά κέντρα του εξωτερικού μετά από σχετική αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά...