Έλληνες στην Γερμανία

Σε ποιές χώρες γεννήθηκαν οι Έλληνες που ζουν στην Γερμανία
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας οι περισσότεροι Έλληνες που κατοικούσαν στην Γερμανία στις 31.12.2022 είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα. Αναλυτικά: Στην Ελλάδα γεννήθηκαν 220.855 Έλληνες που ζουν στην Γερμανία δηλ. το 61,10%, στην Γερμανία γεννήθηκε το 20,1%...
Πόσοι Έλληνες ζουν στην Γερμανία - Τα νέα στοιχεία
Δημοσίευτηκαν τα νέα στοιχεία για τον πληθυσμό της Γερμανίας που συμπεριλαμβάνουν και τα στοιχεία των μη γερμανών πολιτών που ζουν στη χώρα. Όσον αφορά τους Έλληνες: 434.000 πολίτες με ελληνικό μεταναστευτικό υπόβαθρο ( δηλ. ο ίδιος ή ένας από τους γονείς του δεν γεννήθηκε με...