Απόδημος

Απόδημος · 13/11/2023
Έλληνες εξωτερικού: Ψηφιακά πιστοποιητικά
Έκδοση πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, δήλωση γάμου, γέννησης ή θανάτου, κτήση ελληνικής ιθαγένειας είναι ορισμένα από τα έγγραφα που θα μπορούν να λαμβάνουν εξ αποστάσεως και ηλεκτρονικά οι Έλληνες του εξωτερικού χωρίς φυσική παρουσία. Σύμφωνα με πληροφορίες,...