Δίπλωμα οδήγησης

Πως θα αντικαταστήσω το γερμανικό δίπλωμα αν κατοικώ στην Ελλάδα;
Πως θα αντικαταστήσω το γερμανικό δίπλωμα αν κατοικώ στην Ελλάδα; Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2006/126/EG συγκεκριμένες κατηγορίες διπλωμάτων οδήγησης πρέπει να αντικατασταθούν. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που ο κάτοχος του γερμανικού διπλώματος οδήγησης είναι...