Διαβατήρια

Διαβατήρια · 11/08/2022
Ο νόμος για την παράταση ισχύος των διαβατηρίων σε 10 χρόνια
Ο νόμος για την παράταση ισχύος των διαβατηρίων σε 10 χρόνια Σύμφωνα με το Άρθρο 87 του Νόμου 4962 από 1η Σεπτεμβρίου τα διαβατήρια θα εκδίδονται από 1η Σεπτεμβρίου θα είναι 10 ετή ισχύος, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση Συγκεκριμένα το άρθρο αναφέρει: Ρυθμίσεις για την...
Διαβατήρια · 21/07/2022
Διαβατήρια: Αυξάνεται στα 10 χρόνια η διάρκειά τους
Στα 10 χρόνια, από τα 5 χρόνια που ήταν έως τώρα, αυξάνεται η διάρκεια ισχύος των διαβατηρίων, με τη ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή Τι θα ισχύσει Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 87, αυξάνεται η χρονική ισχύς των διαβατηρίων από τα 5 χρόνια που είναι σήμερα, στα 10. Μάλιστα,...