Εκπαίδευση Γερμανία

Συντονιστικό Γραφείο: Πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών
Το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Μονάχου λαμβάνοντας υπ’ όψιν: το άρθρο 15 του ν.4415/2016 (Α’159), το άρθρο 13 του ν.3149/2003 (Α’141) την αριθμ. 83046/Η2/30.06.2020 (Β’ 2687) Υπουργική Απόφαση το υπ’ αριθμ. 108482/Η2/07-09-2022 έγγραφο της Υπουργού Παιδείας κ α λ ε ί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς...
Το Γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα
Με αφορμή τη έναρξη της νέα σχολικής χρονιάς σε πολλά Ομόσπονδα κρατίδια Για το λόγο αυτό προχωρήσαμε στην παρακάτω παρουσίαση του γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματοςόπως επίσημα περιγράφεται το επίσημο κείμενο της Επιτρόπου της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για...