Ουμανιστικά σχολεία Βαυαρίας

Η Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία στα Ουμανιστικά Γυμνάσια Βαυαρίας
Η Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία στα Ουμανιστικά Γυμνάσια Βαυαρίας Εορταστική εκδήλωση στο Μόναχο Ο Σύλλογος „Ομάδα Εργασίας Ουμανιστικού Γυμνασίου“ (AK Humanistisches Gymnasium), παράρτημα της „Ένωσης Γονέων των Γυμνασίων Βαυαρίας“, εόρτασε εφέτος το 25ο ιωβηλαίο ζωής και δράσης...