Φοιτητές

Φοιτητές · 22/08/2022
Βαυαρία: Εως +50 % τα κοινόχρηστα στις φοιτητικές εστίες
Λόγω της ενεργειακής κρίσης αυξάνονται κατακόρυφα και τα κοινόχρηστα στις φοιτητικές εστίες της Βαυαρίας. Η φοιτητική ένωση του Μονάχου φοβάται αύξηση του πρόσθετου κόστους έως και 50 τοις εκατό το επόμενο έτος. Ακόμη και πριν από τον πόλεμο της Ουκρανίας και την σχετική...