Έλληνες εξωτερικού: Πως θα βγάλω διαβατήριο στην Ελλάδα

Για να κλείσει κανείς ραντεβού για να καταθέσει αίτηση έκδοσης / ανανέωσης διαβατηρίου στα Προξενεία της Γερμανίας πρέπει στην καλύτερη περίπτωση να περιμένει μέχρι και 6 μήνες.

 

Γι αυτό η διαδικασία έκδοσης διαβατηρίου στην Ελλάδα είναι μια σοβαρή εναλλακτική λύση για να αποφύγει κάποιος την ταλαιπωρία.

 

Ποια είναι τα βήματα έκδοσης :

Βήμα 1ο: Επιλέγεις ένα αστυνομικό τμήμα που εκδίδει διαβατήρια. Το αστυνομικό τμήμα πρέπει να είναι της περιοχής διαμονής σας στην Ελλάδα.  (https://passport.gov.gr/grafeia-kai-orario/grafeia-diavatirion-ellada/).

 

Βήμα2ο: Υποβολή αιτήματος για χορήγηση e-παραβόλου

Ο πολίτης (είτε αυτός είναι πιστοποιημένος χρήστης του Taxis Net, είτε όχι) συνδέεται στη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr) και μέσω της εφαρμογής «e Παράβολο» (Υπηρεσίες προς πολίτες) επιλέγει αρχικά τον Φορέα που ανήκει το e-παράβολο (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη / Ελληνική Αστυνομία) και ακολούθως την κατηγορία (Διαβατήριο) και τον τύπο του παραβόλου που αφορά η αίτηση έκδοσης διαβατηρίου (έναν από τους παρακάτω).

  • Αρχική έκδοση – ανανέωση – κλοπή/απώλεια (14 ετών και άνω): Συνολικό ποσό 84,40 ευρώ (κωδικός τύπου παραβόλου - 1862).
  • Αρχική έκδοση – ανανέωση – κλοπή/απώλεια (έως 14 ετών): Συνολικό ποσό 73,60 ευρώ (κωδικός τύπου παραβόλου - 1863).
  • Αντικατάσταση (φθορά, συμπλήρωση σελίδων, μεταβολή στοιχείων): Συνολικό ποσό 58,00 ευρώ (κωδικός τύπου παραβόλου - 1864).
  • Επανυποβολή αιτήματος – έξοδα ταχυδρομικής Αποστολής: Συνολικό ποσό 5,00 ευρώ (κωδικός τύπου παραβόλου - 1892).
  • Κατ’ εξαίρεση έκδοση διαβατηρίου ισχύος 13 μηνών: Συνολικό ποσό 68,80 ευρώ (κωδικός τύπου παραβόλου - 1865).
  • Διαβατήριο ισχύος 8 μηνών (προσωρινή αδυναμία λήψης αποτυπωμάτων): Συνολικό ποσό 63,40 ευρώ (κωδικός τύπου παραβόλου - 1866).
  • Διαβατήριο ισχύος 3 μηνών (μεταγωγή κρατουμένου): Συνολικό ποσό 63,40 ευρώ (κωδικός τύπου παραβόλου - 1867).

ΚΕΠ: Υπάρχει όμωςκαι η δυνατότητα το χορήγηση e-παράβολο να το λάβει στο ΚΕΠ και στη συνέχεια να το πληρώσει σε μια τράπεζα πχ. Εθνική Τράπεζα

 

Βήμα 3ο: Με την απόδειξη πληρωμής του παραβόλου, φωτογραφίες και αστυνομική ταυτότητα ή παλιό διαβατήριο και φωτοαντίγραφο δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας στην ίδια σελίδα. πηγαίνεις σ ένα αστυνομικό τμήμα που εκδίδει διαβατήριο (χωρίς ραντεβού). Σημειώνεται ότι το γραφεία είναι ανοιχτά και Σάββατο.

 

Βήμα 4ο: Σε περίπου 4-5 εργάσιμες μέρες μπορείς να παραλάβεις το διαβατήριο. Μπορείς δεν στην σελίδα https://www.passport.gov.gr/ να παρακολουθείς την ,,πορεία της αίτησης,,

 

Άλλες χρήσιμες πληροφορίες:

Η κατάθεση των δικαιολογητικών στα γραφεία υποδοχής, απαιτεί αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου ακόμα και αν πρόκειται για βρέφος.

Εφόσον υφίσταται σοβαροί λόγοι υγείας οι οποίοι βεβαιούνται από ιατρικό πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου, υπάλληλος τη Υπηρεσίας μεταβαίνει στον ενδιαφερόμενο για την παραλαβή των δικαιολογητικών.

Τα διαβατήρια ισχύουν από 1η Σεπτεμβρίου 2022 για 10 χρόνια και όχι για 5 χρόνια χωρίς επιπλέον αύξηση του κόστους