· 

Γερμανία: Πίνακας με τα ποσά διατροφής παιδιών 2024

Στην Γερμανία το ποσό διατροφής που πρέπει να καταβληθεί στον γονέα με τον οποίο ζουν τα παιδιά καθορίζεται από τον πίνακα «Düsseldorfer Tabelle».

 

Ο πίνακας ανανεώνεται (προσαρμόζεται) κάθε χρόνο και ονομάζεται μεν «Düsseldorfer Tabelle» επειδή ανακοινώνεται στο Ντίσλεντορφ αλλά αφορά ολόκληρη την Γερμανία. 

 

Δημοσιεύτηκε ο πίνακας για το 2024

 

ΓΕΝΙΚΑ:

 

Κατ' αρχήν, και οι δύο γονείς είναι υπόχρεοι διατροφής. Για παιδιά κάτω των 18 ετών, ωστόσο, μόνο ο γονέας με τον οποίο τα παιδιά δεν ζουν μαζί πρέπει να καταβάλει διατροφή με τη μορφή χρημάτων. Ο άλλος γονέας καταβάλλει διατροφή σε είδος, όπως στέγαση, τροφή και ένδυση.

 

Το ποσό που πρέπει να καταβάλει ο άλλος γονέας εξαρτάται από το εισόδημά του και την ηλικία των παιδιών. Για τα μικρά παιδιά ηλικίας 0 έως 5 ετών προβλέπεται ελάχιστο ποσό 480 ευρώ μηνιαίως (προηγουμένως 437 ευρώ), για τα παιδιά ηλικίας 12 έως 17 ετών τουλάχιστον 645 ευρώ (προηγουμένως 588 ευρώ).

 

Ωστόσο, όσοι υποχρεούνται να καταβάλλουν διατροφή δεν είναι υποχρεωμένοι να δώσουν ολόκληρο το εισόδημά τους στα παιδιά. Δικαιούνται ένα ποσό, δηλαδή αυτό που πρέπει να τους απομένει στους ίδιους μετά την αφαίρεση της διατροφής. Το ποσό αυτό έχει επίσης αυξηθεί, αλλά όχι τόσο πολύ όσο οι πληρωμές διατροφής. Η ενδεδειγμένη προσωπική απαίτηση είναι πλέον τουλάχιστον 1.750 ευρώ το μήνα, αλλά αυξάνεται επίσης με το εισόδημα.

 

Ειδικά χαρακτηριστικά των πληρωμών διατροφής για τους άνω των 18 ετών

 

Τα ενήλικα παιδιά που εξακολουθούν να ζουν στο σπίτι δικαιούνται διατροφή σε μετρητά και από τους δύο γονείς. Ωστόσο, ο γονέας με τον οποίο ζουν μπορεί στη συνέχεια να ανακτήσει τα έξοδα ενοικίου, ηλεκτρικού ρεύματος κ.λπ. από το παιδί.

 

Παρεμπιπτόντως, τα παιδιά άνω των 18 ετών πρέπει να διεκδικήσουν τα ίδια το δικαίωμά τους σε διατροφή (μέχρι να ενηλικιωθούν, αυτό αποτελεί ευθύνη του γονέα με τον οποίο ζει το παιδί).

 

Φοιτητές που δεν ζουν στο σπίτι τους

 

Τα παιδιά που σπουδάζουν και ζουν στο δικό τους σπίτι έχουν ένα στανταρτ δικαίωμα διατροφής ή ανάγκη: αυτό είναι 930 ευρώ και δεν αυξήθηκε φέτος. Και οι δύο γονείς πρέπει να το καταβάλλουν από κοινού ανάλογα με το εισόδημά τους.

Σημείωνεται ότι ο πίνακας δεν υποκαθιστά τις δικαστικές αποφάσεις καθώς αποτελεί κατευθυντήρια οδηγία.

 

Oλόκληρη η απόφαση και όλοι οι πίνακες διατροφών ΕΔΩ