Ανακοίνωση Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

Ανακοίνωση του ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΜΟΝΑΧΟ 

 

Ψεύδος 1ο: Το 2ο Δημοτικό σχολείο κλείνει.

Η αλήθεια είναι το 2ο Δημοτικό μεταστεγάζεται στο κτήριο, στο οποίο στεγάζεται το 1ο Δημοτικό και του οποίου οι μισές αίθουσες είναι άδειες.

 

Ψεύδος 2ο: Συστέγαση σημαίνει κρυφή συγχώνευση

Η αλήθεια είναι η εξής: Συστέγαση σημαίνει ότι 2 αυτόνομες σχολικές μονάδες στεγάζονται στο ίδιο κτήριο. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλά σχολικά συγκροτήματα (πχ σχολικό συγκρότημα Γκράβας στην Αθήνα). Τα συστεγαζόμενα σχολεία δεν συγχωνεύονται, εφόσον εξακολουθούν να έχουν τον απαιτούμενο από τον νόμο αριθμό μαθητών για να λειτουργήσουν ως αυτόνομες σχολικές μονάδες. Πρόθεση του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας είναι να συστεγάσει τα δυο σχολεία και όχι να τα συγχωνεύσει.

 

Ψεύδος 3ο: Στο κτήριο του 1ου Δημοτικού θα υπάρξει σαρδελοποίηση των μαθητών.

Η αλήθεια όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία είναι η εξής:

 

Μαθητές ανά τάξη στο 1ο Δημοτικό για το σχολικό έτος 2022-2023

 

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

 

Β’ τάξη Γ΄ τάξη Δ’ τάξη Ε’ τάξη Στ’ Τάξη

22         13        17         13         15

Εγγραφές στην Α’ Δημοτικού: 15

 

 

Μαθητές ανά τάξη στο 2ο Δημοτικό για το σχολικό έτος 2022-2023

 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

 

Β’ τάξη Γ΄ τάξη Δ’ τάξη Ε’ τάξη Στ’ Τάξη

19          18         12         20         19

Εγγραφές στην Α’ Δημοτικού: 11

 

Τα τετραγωνικά των αιθουσών του σχολείου ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που τίθενται από τις βαυαρικές αρχές. Το διαθέτει αίθουσες μεγάλες για τα μεγάλα τμήματα και μικρότερες για τα τμήματα των 12 και 13 μαθητών και μαθητριών. Όλες είναι ευήλιες και ευάρες και βρίσκονται στο ισόγειο, στο 1ο και στο 2ο όροφο του σχολείου. Το σχολείο επίσης διαθέτει καινούριο γυμναστήριο, το οποίο πληροί τις προδιαγραφές που ορίζει ο νόμος για τη λειτουργία του.

 

Ψεύδος 4ο: Δεν θα γίνεται μεταφορά των μαθητών με σχολικά λεωφορεία.

 

Η αλήθεια είναι:

 

Η μεταφορά όλων των μαθητών από και προς κάθε σχολικό κτήριο γίνεται και θα εξακολουθήσει να γίνεται με σχολικά λεωφορεία. Ουδέποτε το ΣΓΕ ή η Διεύθυνση του 2ου Δημοτικού πληροφόρησαν γραπτά ή προφορικά τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών για οποιαδήποτε αλλαγή στα ισχύοντα.

 

Σημειώνουμε ωστόσο ότι μερίδα γονέων που κατοικούν στις περιοχές Dachau-Karsfeld ζήτησε προφορικά από τη Διεύθυνση του 2ου Δημοτικού να εγκριθούν μετεγγραφές μαθητών που φοιτούν στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μονάχου προς το 4ο Δημοτικό Σχολείο Μονάχου Αριστοτέλης. Για τον λόγο αυτό η Διεύθυνση του 2ου Δημοτικού ζήτησε να δηλωθεί εγγράφως ο αριθμός αυτών των μαθητών ώστε να ενημερωθεί έγκαιρα το ΣΓΕ και να προγραμματιστούν δρομολόγια σχολικού λεωφορείου από Dachau-Karsfeld όχι μόνο προς το 1ο Δημοτικό Μονάχου, όπου θα μεταστεγαστεί το 2ο Δημοτικό, αλλά και προς 4ο Δημοτικό Σχολείο Μονάχου Αριστοτέλης. Ουδέποτε ειπώθηκε γραπτώς ή προφορικώς ότι θα προγραμματιστούν δρομολόγια προς το 4ο Δημοτικό αλλά όχι προς το 1ο.

 

Ψεύδος 5ο: Θα γίνονται απογευματινά μαθήματα.

 

Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ειπώθηκε κάτι τέτοιο γραπτά ή προφορικά.  Επιπλέον ο αριθμός των αιθουσών σε συνάρτηση με τον αριθμό των μαθητών δεν δικαιολογεί τέτοια σκέψη.

 

Ψεύδος 6ο: Οι γονείς δεν θα συνεχίσουν να στέλνουν τα παιδιά τους στο 2ο Δημοτικό λόγω των μεγάλων αποστάσεων.

 

Η αλήθεια είναι το κτήριο του 1ου Δημοτικού στο οποίο θα μεταστεγαστεί το 2ο απέχει από το σημερινό κτήριο του 2ου Δημοτικού περίπου 8 χμ. Η απόσταση αυτή είναι άνευ ουσιαστικής σημασίας, εφόσον οι μαθητές μετακινούνται με τα σχολικά λεωφορεία.

 

Η πιο μεγάλη αλήθεια από όλες είναι ότι το ΣΓΕ με εισήγηση του για συστέγαση και όχι συγχώνευση των δυο σχολείων επιχειρεί να διατηρήσει τον κωδικό και την άδεια λειτουργίας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πυθαγόρας, ώστε αν στο μέλλον αυξηθούν οι μαθητές και παραστεί ανάγκη για εύρεση νέου κτηρίου και νέα μεταστέγαση, να μην χρειαστεί να εκδοθεί νέα άδεια λειτουργίας από τις βαυαρικές αρχές, με τον κίνδυνο άρνησης από την πλευρά τους.