· 

Ηλεκτροαλιεία στο Μόναχο

Εγινε μετά από 12 χρόνια στο Nymphenburgerschloss kanal για να εξετάσουν τα ιχθειοαποθέματα

 

Επιμέλεια: Βασίλης Καραμαγκιόλης

 

Το γεγονός ότι το ηλεκτρικό ρεύμα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για το ψάρεμα ανακαλύφθηκε τυχαία στη Γερμανία το 1910, όταν έσπασε μια γραμμή ρεύματος 110 βολτ. Η ανάπτυξη χρησιμοποιήσιμων συσκευών ηλεκτροψαρέματος συνεχούς και παλμικού ρεύματος άρχισε μόλις μετά το 1948 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Με τη χρήση νεότερων ηλεκτρονικών συσκευών, κατέστη δυνατή η κατασκευή μικρών και ελαφρών συσκευών ηλεκτροαλιείας, με αποτέλεσμα η εφαρμογή της ηλεκτροαλιείας στην αλιεία εσωτερικών υδάτων να γίνει αναπόσπαστο μέρος της αλιευτικής τεχνολογίας σε πολλές χώρες.

 

    Στη Γερμανία, η ηλεκτροαλιεία είναι δυνατή μόνο υπό ειδικές συνθήκες. Σε αυτές περιλαμβάνονται η εξέταση ηλεκτροαλιείας, η άδεια από τις αλιευτικές αρχές και η συμμόρφωση με τους κανονισμούς VDE. Επιπλέον, απαιτούνται ορισμένες βασικές φυσικές και φυσιολογικές γνώσεις για την επιτυχή και ορθή άσκηση της ηλεκτροαλιείας.

 

    Η ηλεκτροαλιεία χρησιμοποιείται για την επιστημονική αλιεία αλλά και στην επαγγελματική αλιεία, επειδή τα ψάρια δεν θανατώνονται όταν χρησιμοποιείται σωστά. Η ηλεκτροαλιεία καθιστά δυνατή την καταγραφή και τη μελέτη των ιχθυαποθεμάτων γρήγορα και ανώδυνα. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για μέρη και νερά που δεν μπορούν να αλιευθούν ικανοποιητικά με άλλες μεθόδους αλιείας και χρησιμοποιείται συνήθως για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

1.Εκτίμηση αποθεμάτων για επιστημονικούς σκοπούς,

2.Αλιεία υδάτινων σωμάτων για τον έλεγχο των αποθεμάτων,

3.Αλίευση αναπαραγωγικών ψαριών, για παράδειγμα γκρέιλινγκ, πέστροφας ή σολομού για απογύμνωση, προσδιορισμός της έκτασης και των αιτιών των θανάτων ψαριών,

4. Αλιεία από νερά που απειλούνται με ξήρανση,

5. Αφαίρεση ψαριών από λίμνες που χρησιμεύουν ως τόποι αναπαραγωγής για άκρως απειλούμενα είδη αμφιβίων, για τη διάσωση ιχθυαποθεμάτων από υδάτινα σώματα που πρόκειται/πρέπει να αποξηρανθούν προσωρινά ή μόνιμα (π.χ. για μέτρα κατασκευής ή αποκατάστασης, για τον καθαρισμό καναλιών έργων κ.λπ.)