ΕΝΦΙΑ: Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού

Δικαιούχος των λογαριασμών δηλ. Empfänger: GREEK MINISTRY OF FINANCE