Δελτίο Τύπου Επιτροπής Καταστατικού (19.06.24)

Δελτίο Τύπου της Επιτροπής Καταστατικού της υπό ίδρυση Κοινότητας Ελλήνων στο Μόναχο 

 

Συνεδρίασε στις 19.06.2024, στο Μόναχο, η Επιτροπή Καταστατικού, που ορίστηκε στην ανοιχτή σύσκεψη-συγκέντρωση για την ίδρυση Κοινότητας Ελλήνων στο Μόναχο, στις 20.01.2024. 

Στην παραπάνω συνεδρίαση εξετάστηκε το άρθρο σχετικά με τους οικονομικούς πόρους της Κοινότητας. Με την επεξεργασία του, η Επιτροπή έχει πλέον στα χέρια της μία δομημένη πρόταση Καταστατικού, που περιγράφει με λεπτομέρειες τους σκοπούς, τους στόχους, την οργάνωση και τα οικονομικά της υπό ίδρυσης Κοινότητας. Έκλεισε έτσι η δεύτερη φάση επεξεργασίας του, όπως είχε ορισθεί από το χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής.  

 

Στη συνέχεια θα ξεκινήσει η επόμενη φάση, που αποτελείται από τα εξής βήματα:  

1. Επιμέλεια του κειμένου 

2. Μετάφραση του τελικού κειμένου στη γερμανική γλώσσα και εναρμόνιση με τη 

γερμανική νομοθεσία.  

 

Κατόπιν θα ακολουθήσει η τέταρτη και τελευταία φάση, κατά την οποία θα προχωρήσουμε σε:  

1. Δημόσια διαβούλευση του κειμένου στην παροικία με δημοσίευση και συλλογή 

προτάσεων/διορθώσεων με βάση το δημοσιευμένο σχέδιο. 

2. Επεξεργασία των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης.  

 

Μετά την τέταρτη αυτή φάση, το νέο και επεξεργασμένο κείμενο θα παραδοθεί στην καταστατική συνέλευση προς επικύρωση, πριν κατατεθεί στο Πρωτοδικείο και θα ακολουθήσουν οι εκλογές για την εκλογή νέων οργάνων.  

 

Η Επιτροπή είναι ανοιχτή, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για συμμετοχές νέων εθελοντών, που θα βοηθήσουν στην περαιτέρω επεξεργασία, με βάση τα παραπάνω. 

Επίσης, μπορούν στις συνεδριάσεις, να συμμετέχουν σε ρόλο παρατηρητή όλα τα μέλη της Ελληνικής παροικίας του Μονάχου. Προϋπόθεση είναι, η εκ των προτέρων δήλωσή τους στην Επιτροπή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

Η Επιτροπή θα ενημερώσει με νέο Δελτίο Τύπου για τις πληροφορίες σχετικά με την επόμενη συνεδρίαση.  

Μόναχο, 19 Ιουνίου 2024 

Η Επιτροπή Καταστατικού 

elkmuc@gmail.com