Σύλλογος Επτανησίων Μονάχου: Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου Επτανησίων Μονάχου

πρόεδρος :                        Αμαλία Κορακιανίτη 

αντιπρόεδρος:                   Αλεξάνδρα Ράντου

γραμματέας:                      Αλέξανδρος Άνθης

ταμίας:                               Αθηνά Μουζακίτη

αναπλ.γραμματέας:           Λεωνίδας Άνθης

υπευθ. δημοσ. σχέσεων:   Αντωνία  Τσέλιου

υπευθ. χορευτικού:            Μαρία  Θωμά