Στήριξη των αιτημάτων γονέων

Oι συμμετέχοντες στη σύσκεψη - συζήτηση για την δημιουργία Ελληνικης Κοινότητας Μονάχου σήμερα 21 Ιανουαρίου 2024 εκφράζουν την απόλυτη στηρίξη του αιτήματος των συλλογικών οργάνων των γονέων όσον αφορά το στεγαστικό πρόβλημα των δυο σχολείων (και του ΤΕΓ) στο σχολικό κτίριο του Freimann.

 

Ειδικότερα, καλούμε το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στη συνάψη του νέου μακροχρόνιο συμβολαίου μίσθωσης με δεδομένο αφενός ότι θα μπορέσει χωρίς προβλήματα να συνεχίσει απρόσκοπα η εξασφάλιση της λειτουργίας των τριών σχολικών μονάδων (4ο Δημοτικό Αριστοτέλης, 1ο Γυμνάσιο αλλά και των ΤΕΓ) αφετέρου αποτελεί την πιό συμφέρουσα οικονομική επιλογή όπως εκ των πραγμάτν έχει αποδειχτεί.

 

 Καλούμε επίσης τις αρμόδιες ελληνικές τοπικές αρχές  να εισηγηθούν θετικά την υπογραφή νέου συμβολαίου λαμβάνοντας υπόψη όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τα δεδομένα που έχουν καταθέσει τα συλλογικά όργανα των γονέων.

 

 Επισημαίνεται ότι η διατήρηση ενός κλίματος αβεβαιότητας όσον αφορά το μέλλον ενός σχολικού κτιρίου που στεγάζει δυο σχολεία και 400 περίπου μαθητές (900 μαζί με τα ΤΕΓ) οδηγεί σε ανησυχία τους γονείς και κυρίως τους μελλοντικούς γονείς μαθητών που θέλουν να φοιτήσουν στα ελληνικά σχολεία. 

 

Επειδή ακριβώς στο πρόσφατο παρελθον είχαμε ζήσει το κλείσιμο διαφόρων σχολικών μονάδων στην πόλη μας και στην ευρύτερη περιοχή η Ελληνική Πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας οφείλουν να επιβεβαιώσουν στην πράξη ότι θέλουν την διατήρηση των ελληνικών σχολείων και την ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο Μόναχο/Βαυαρία και στο εξωτερικό γενικότερα. Και αυτό μπορεί να γίνει πράξη με την "οριστική επίλυση του στεγαστικού προβλήματος των Ελληνικών σχολείων στο Μόναχο, χωρίς την κατάργηση άλλων μονάδων.