Πως θα αντικαταστήσω το γερμανικό δίπλωμα αν κατοικώ στην Ελλάδα;

Πως θα αντικαταστήσω το γερμανικό δίπλωμα αν κατοικώ στην Ελλάδα;

 

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2006/126/EG συγκεκριμένες κατηγορίες διπλωμάτων οδήγησης πρέπει να αντικατασταθούν.

 

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που ο κάτοχος του γερμανικού διπλώματος οδήγησης είναι δηλωμένος στην Γερμανία αλλά ζει το περισσότερο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα ;

Σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Μονάχου στην προκειμένη περίπτωση η αντικατάσταση μπορεί να γίνει μέσω ταχυδρομείου. Όλη η αλληλογραφία και αποστολή του νέου διπλώματος γίνεται στην ταχυδρομική διεύθυνση που είναι δηλωμένος κάποιος στην Γερμανίας και το χρονοδιάγραμμα είναι περίπου 8 με 9 εβδομάδες. Για το διάστημα αυτό των 8-9 εβδομάδων η υπηρεσία δεν δίνει άλλο - προσωρινό - έγγραφο. Έτσι ο κάτοχος θα κυκλοφορεί στην Ελλάδα χωρίς δίπλωμα.

Το κόστος της αντικατάστασης του γερμανικού διπλώματος οδήγησης ανέρχεται σε 25 € (+ το κόστος της βιομετρικής φωτογραφίας)

 

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που ο κάτοχος του γερμανικού διπλώματος οδήγησης ζει πλέον μόνιμα στην Ελλάδα ; Δεν είναι δηλαδή δηλωμένος κάτοικος στην Γερμανία.

 

Σ αυτήν την περίπτωση ούτως ή άλλως μετά από 6 μήνες παραμονής στην Ελλάδα πρέπει να αντικατασταθεί το δίπλωμα από τις ελληνικές αρμόδιες υπηρεσίες.

Στην Ελλάδα το κόστος αντικατάστασης ανέρχεται σε 30 € + το κόστος της φωτογραφίας

 

Οι δυο κατηγορίες αντικατάστασης των διπλωμάτων οδήγησης στην Γερμανία:

 

Ετος γεννήσεως του κατόχου διπλώματος οδήγησης 

 

μεταξύ 1953 – 1958:  (έχει περάσει η προθεσμία)
μεταξύ 1959 – 1964: Το δίπλωμα πρέπει να αντικατασταθεί έως 19 Ιανουαρίου 2023
μεταξύ 1965 – 1970: Το δίπλωμα πρέπει να αντικατασταθεί έως 19 Ιανουαρίου 2024
μετά το 1971 : Το δίπλωμα πρέπει να αντικατασταθεί έως 19 Ιανουαρίου 2025
Διπλώματα που έχουν εκδοθεί πριν το 1953 Το δίπλωμα πρέπει να αντικατασταθεί έως 19 Ιανουαρίου 2033

 

Έτος έκδοσης του διπλώματος οδήγησης: 

1999 – 2001 : Το δίπλωμα πρέπει να αντικατασταθεί έως 19.Ιανουαρίου 2026

2002 – 2004 : Το δίπλωμα πρέπει να αντικατασταθεί έως 19.Ιανουαρίου 2027

2005 – 2007 : Το δίπλωμα πρέπει να αντικατασταθεί έως 19.Ιανουαρίου 2028

2008: Το δίπλωμα πρέπει να αντικατασταθεί έως 19.Ιανουαρίου 2029

2009: Το δίπλωμα πρέπει να αντικατασταθεί έως 19.Ιανουαρίου 2030

2010: Το δίπλωμα πρέπει να αντικατασταθεί έως 19.Ιανουαρίου 2031

2011: Το δίπλωμα πρέπει να αντικατασταθεί έως 19.Ιανουαρίου 2032

2012 – 18.1.2013 : Το δίπλωμα πρέπει να αντικατασταθεί έως 19.Ιανουαρίου 2033

 

Αλλες παρατηρήσεις: Η ημερομηνία έκδοσης θεωρείται αυτή που αναγράφεται στο δίπλωμα οδήγησης και όχι αυτή που αποκτήσατε το δίπλωμα.

Δηλαδή εάν έχετε αποκτήσει το δίπλωμα οδήγησης και στην συνέχεια το αντικαταστήσατε είτε επειδή το χάσατε είτε επειδή ήταν από τα πρώτα διπλώματα μετράει ως ημερομηνία έκδοσης η ημερομηνία που έχετε πάνω στο δίπλωμα οδήγησης.

Παράδειγμα: Αποκτήσατε το δίπλωμα το 1970. Το 1980 το χάσατε και βγάλατε νέο δίπλωμα. Ημερομηνία έκδοσης του διπλώματος θεωρείται το 1980