· 

Γερμανία: Πόσες ώρες εργαζόνται οι εργαζόμενοι

Ενόψει της αυξανόμενης ζήτησης για εξειδικευμένους εργαζόμενους εργασίας μπαίνει συχνά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης η διεύρυνση του ωραρίου .

 

Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των ωρών εργασίας των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης (Vollzeit) έχει μειωθεί ελαφρώς: από 40,6 ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο το 2010 σε 40,0 ώρες το 2022. 

 

Αντίθετα και σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία (Destatis), ο αριθμός των ωρών εργασίας των εργαζομένων μερικής απασχόλησης (Teilzeit) έχει αυξηθεί: πέρυσι, εργάστηκαν κατά μέσο όρο 21,2 ώρες την εβδομάδα, δηλαδή περισσότερο από ό,τι το 2010, όταν εργάζονταν κατά μέσο όρο 18,4 ώρες την εβδομάδα. Λ

Λόγω αυτής της αντίθετης εξέλιξης, ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας όλων των εργαζομένων (ανεξάρτητα ωραρίου) δεν μεταβλήθηκε πολύ την ίδια περίοδο: Μειώθηκε από 34,7 ώρες το 2010 σε 34,3 ώρες το 2022. 

 

Η ελαφρά μείωση των ωρών εργασίας των μισθωτών πλήρους απασχόλησης είναι εξίσου εμφανής για τους άνδρες και τις γυναίκες: Οι ώρες εργασίας ανά εβδομάδα μειώθηκαν κατά 1,5% έκαστη σε σύγκριση με το 2010 και θα διαμορφωθούν σε 40,4 ώρες την εβδομάδα για τους άνδρες το 2022 και 39,2 ώρες για τις γυναίκες. 

 

Ο αριθμός των ωρών εργασίας μερικής απασχόλησης έχει αυξηθεί από το 2010, ανεξάρτητα από το φύλο του εργαζομένου. Για τις γυναίκες, ωστόσο, η αύξηση κατά 16% σε 21,7 ώρες ήταν κάπως πιο έντονη από ό,τι για τους άνδρες (+14% σε 19,5 ώρες).

 

ΣΥΝΟΛΟ εργαζομένων δηλ και με πλήρες και με μειωμένο ωράριο εργασίας): 

 

2010: 34,7 ώρες μέσο όρο 

 

2013: 34,5

 

2016: 34,4 

 

2019: 34, 2

 

2022: 34,3

 

Πλήρες ωράριο εργασίας δηλ. μέσο όρο ωρών εργασίας εργαζομένων με πλήρες ωράριο

 

2010:  40,6

 

2013: 40,6

 

2016: 40,4

 

2019: 40,2

 

2022: 40,0

 

Μειωμένο ωράριο εργασίας, δηλ. μέσο όρο ωρών εργασίας εργαζομένων με μειωμένο ωράριο

 

2010: 18,4

 

2013: 18,9

 

2016: 19,4

 

2019: 19,8

 

2022: 21,2