ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ :Εκδήλωση για τα γενέθλια του Haar

 

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Κοινότητας Haar για τη συμπλήρωση των 950ων γενεθλίων της η Ελληνική Κοινότητα του Χααρ συμμετέχει ενεργά στις δράσεις της τοπικής κοινωνίας και σε συνεργασία με το Λαικό Πανεπιστήμιο (Volkshochschule) της περιοχής σας καλούν στην εκδήλωση:

Haar - η δεύτερή μου πατρίδα 

Η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης θα αναζητήσει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως : 

Πως έγινε το Haar η δεύτερη πατρίδα για πολλούς πολίτες από διαφορετικές ηπείρους ;

Πως μπορούν τα κοινοτικά όργανα, πολίτες, σύλλογοι και φορείς με ή χωρίς μεταναστευτικό υπόβαθρο να βοηθήσουν στην καλύτερη δυνατή ενσωμάτωση των αλλοδαπών και για να συνεχίσει το Haar να αποτελεί προορισμό για μετανάστες;

Στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης θα συμμετέχουν :

Lisa Bartz, παιδιαγωγική εισιγήτρια στους τομείς εκπαίδευση και οικογένεια 

Pater Gabriel Budau, επικεφαλής του συνδέσμου καθολικών 

Apostolos Kotsis, Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Χαάρ

Gabriele Müller, Προεδρείο του Λαίκού Πανεπιστημίου (vhs)

Edith Otiende-Lawani, δικηγόρος Πρόεδρος Giving Africa a new face

Συντονιστής: Lourdes María Ros de Andrés, επικεφαλής του vhs

Την εκδήλωση θα συνοδεύσει με πιάνο ο Theodor Urvalov

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 Μαίου