· 

Εκδήλωση: Διαβάζοντας ελληνικά βιβλία

Το τμήμα IFM-Internationale Forschungsstelle für Mehrsprachigkeit του πανεπιστημίου του Μονάχου (LMU) διοργανώνει σε συνεργασία με την καθηγήτρια και φιλόλογο Κοράβου Πάουλα, στα πλαίσια της έκθεσης βιβλίου για παιδιά (Münchner Bücherschau junior), μία εκδήλωση με θέμα την δίγλωσση εκπαίδευση

 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 19. Μαρτίου, 10:00-12:00 η ώρα και απευθύνεται κυρίως σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών. Τα παιδιά που μεγαλώνουν μαθαίνοντας παραπάνω από μία γλώσσα και έχοντας την ελληνική ως μητρική, θα έχουν την δυνατότητα να γνωριστούν με άλλα παιδιά και να διαβάσουν παρέα βιβλία (λογοτεχνικά και μη), καθώς και να ακούσουν ελληνικά διηγήματα/παραμύθια. Οι γονείς θα έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν για την δίγλωσση εκπαίδευση, καθώς επίσης θα προσφέρεται υλικό τόσο για τους ίδιους, όσο και για τα παιδιά τους.