Γερμανία: Επίδομα τέκνων (Kindergeld) για άνω των 18 ετών 

Γερμανία: Επίδομα τέκνων (Kindergeld) για άνω των 18 ετών

Για παιδιά έως 18 ετών η διαδικασία είναι απλή και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Αλλά όταν το παιδί περάσει το 18ο έτος της ηλικίας του τα δεδομένα είναι πιό σύνθετα. Υπάρχουν προϋποθέσεις, προθεσμίες και συγκεκριμένα πιστοποιητικά.

 

Επίδομα τέκνων άνω των 18 ετών 

Κατά κανόνα παιδιά έως 25 ετών δικαιούνται το επίδομα τέκνων αν:

Βρίσκονται σε εκπαίδευση . Μια άλλη κατηγορία είναι παιδιά με ιδιαίτερα κινητικά προβλήματα όπου σ αυτήν την περίπτωση το επίδομα μπορεί να δοθεί υπό προϋποθέσεις για όλη τη ζωή .

Τι γίνεται όμως όταν μετά το απολυτήριο υπάρχει χρονικό κενό ; Αν το παιδί δεν βρίσκει θέση επαγγελματικής σχολής ; Η αν πάει για ένα χρόνο στο εξωτερικό ;

Tι ισχύει 

Εάν ένα παιδί κάτω των 25 ετών βρίσκεται σε αρχική εκπαίδευση, οι γονείς θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το επίδομα τέκνου. Αυτό ισχύει τόσο για την επαγγελματική εκπαίδευση όσο  για σπουδές πανεπιστημίου αλλά και πρακτική που χρησιμεύει για την προετοιμασία για το επιθυμητό επάγγελμα. Εφόσον δεν έχει αποκτηθεί πτυχίο, δεν έχει σημασία τι κερδίζει το παιδί: το επίδομα (επαγγελματική σχολή),  η μερική απασχόλησης ή το εισόδημα από ενοίκια και τόκους του ίδιου του παιδιού δεν αναιρούν το δικαίωμα στο επίδομα τέκνων.

 

Τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά αν το παιδί έχει ήδη ολοκληρώσει επαγγελματική κατάρτιση ή έχει αποκτήσει πτυχίο και τώρα βρίσκεται σε δεύτερο κύκλο εκπαίδευσης. 

Στην περίπτωση αυτή εξακολουθεί να υπάρχει δικαίωμα στο επίδομα τέκνου, αλλά το παιδί μπορεί να έχει μόνο μία μίνι δουλειά και να εργάζεται το πολύ 20 ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια του έτους. 

Θα μπορεί για παράδειγμα να γίνει μια σύντομη υπέρβαση στο χρόνο εργασίας για ένα ΄γη δυο μήνες υπό την προϋπόθεση όμως ότι δεν θα υπερβεί τον ετήσιο μέσο όρο που προβλέπεται. (52 εβδομάδες χ 20 ώρες)

 

Επίδομα παιδιού για ενήλικες που αναζητούν εκπαίδευση ή εργασία 

Όποιος μετά την αποφοίτησή του από την εκπαίδευση (σχολείο) δεν έχει βρει θέση σπουδών, εργασίας, ή επαγγελματικής σχολής θα πρέπει οπωσδήποτε να εγγραφεί στο Υπηρεσία εργασίας (Jobcenter). 

Και αυτό καθώς επίδομα τέκνου μπορεί να ληφθεί και για όσους ηλικίας έως 25 ετών αναζητούν μαθητεία, αλλά μόνο εάν μπορεί το παιδί να αποδείξει ότι προσπαθεί να βρει θέσης μαθητείας/σχολής. Η εγγραφή στο Jobcenter θεωρείται απόδειξη αυτών των προσπαθειών. Χωρίς εγγραφή, η απόδειξη γίνεται λίγο πιο δύσκολη και γίνεται, για παράδειγμα, με την υποβολή των αιτήσεων εύρεσης της θέσης μαθητείας/σχολής κλπ.

 

Και όποιος μετά το σχολείο είναι άνω των 18 ετών και αναζητά θέση εργασίας ;

Παρόμοιοι κανονισμοί ισχύουν για τα παιδιά που αναζητούν εργασία με τη διαφορά όμως ότι δικαιούνται επίδομα τέκνου μόνο μέχρι την ηλικία των 21 ετών. 

Και σ αυτήν την περίπτωση μια "Minijob" δεν αναιρεί το δικαίωμα στο επίδομα τέκνων, 

Παιδιά που αναζητούν εργασία και επαγγελματική κατάρτιση θα πρέπει να παρουσιάζονται στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης (Bundesagentur für Arbeit ) κάθε τρεις μήνες, διαφορετικά δεν θα δικαιούνται πλέον επίδομα τέκνου

.

Παραμονή στο εξωτερικό

Πολλά παιδιά όταν  ολοκληρώσουν την εκπαίδευση στο σχολείο σχεδιάζουν να περάσουν ένα χρόνο στο εξωτερικό ή να κάνουν εθελοντική υπηρεσία. Αυτό βέβαια έχει αντίκτυπο και στο επίδομα τέκνου των γονέων.

Σε περίπτωση παραμονής στο εξωτερικό: Ένα απλό ταξίδι δεν δικαιολογεί δικαίωμα για επίδομα τέκνου. 

Ακόμα κι αν το παιδί εργάζεται στο εξωτερικό, για παράδειγμα ως μέρος ενός προγράμματος εργασίας και ταξιδιού

 

Η κατάσταση είναι διαφορετική εάν η παραμονή στο εξωτερικό εξυπηρετεί την εκπαίδευση με την ευρεία έννοια. Αυτό δεν απαιτεί απαραίτητα επίσημη επαγγελματική κατάρτιση ή πτυχίο. Αρκεί π.χ. να γίνονται συστηματικά μαθήματα γλώσσας τουλάχιστον δέκα ωρών την εβδομάδα σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

Φυσικά, το δικαίωμα στο επίδομα τέκνου παραμένει ανεπηρέαστο εάν η διαμονή στο εξωτερικό απαιτείται από κανονισμούς κατάρτισης, σπουδών ή εξετάσεων ή χρησιμοποιείται για την προετοιμασία για γλωσσικό τεστ που τυχόν απαιτείται για σπουδές 

Για  το δικαίωμα στο επίδομα τέκνου είναι καθοριστικό εάν λαμβάνει χώρα μια μορφή εκπαίδευσης - είτε στη Γερμανία είτε στο εξωτερικό .

 

Κενός χρόνος

Ο απόφοιτος θα λάβει το απολυτήριο Λυκείου τον Μάιο, αλλά οι σπουδές τους θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο. Τι γίνεται στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. Δικαιούται επίδομα τέκνου;

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η σχολική εκπαίδευση δεν τελειώνει με την τελετή αποφοίτησης, αλλά στο τέλος της σχολικής χρονιάς, που συνήθως είναι στις 31 Ιουλίου. Σε αυτό το διάστημα, σίγουρα εξακολουθεί να υπάρχει δικαίωμα για επίδομα τέκνου. Στη συνέχεια, προγραμματίζονται άλλοι τέσσερις μήνες μεταβατικών περιόδων, κατά τις οποίες θα συνεχιστεί η καταβολή του επιδόματος τέκνου.

 

Αυτή η μεταβατική περίοδος ισχύει επίσης εάν κάνετε εθελοντική υπηρεσία αντί για εκπαίδευση ή σπουδές. Αυτό που γίνεται κατά τη διάρκεια της τετράμηνης μεταβατικής περιόδου και τα έσοδα που μπορεί να προκύψουν στο διάστημα αυτό δεν επηρεάζει το δικαίωμα για επίδομα τέκνου. Ακόμη και ένα μεγάλο χρονικά ταξίδι όπως και εργασία πλήρους ωραρίου επιτρέπεται.

 

Η μεταβατική περίοδος μπορεί να διαρκέσει το πολύ τέσσερις μήνες, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθεί περισσότερες από μία φορές: Π.χ. εάν μεσολαβούν τέσσερις μήνες μεταβατικών περιόδων μεταξύ της αποχώρησης από το σχολείο και της εθελοντικής υπηρεσίας και τρεις ακόμη μήνες μεταξύ της ολοκλήρωσης της εθελοντικής υπηρεσίας και των σπουδών, οι γονείς λαμβάνουν το επίδομα καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου. 

Πηγή: Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εργασίας