· 

Πως προχωράει η ίδρυση Κοινότητας Ελλήνων στο Μόναχο

Με δελτίο τύπου η Επιτροπή καταστατικού για την ίδρυση της Ελληνικής Κοινότητας στο Μόναχο ενημερώνει για τις εξελίξεις όπως αυτές έχουν προκύψει μετά την σύσταση (δηλώθηκαν) στη σύσκεψη στις 21 Ιανουαρίου του 2024.

 

Το δελτίο τύπου

Το Σάββατο, 03.02.2024, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής καταστατικού 

για την ίδρυση της Ελληνικής Κοινότητας στο Μόναχο. 

Στην πρώτη αυτή συνάντηση, λήφθηκαν αποφάσεις που αφορούσαν τη λειτουργία και τη δομή της Επιτροπής, με στόχο την αποδοτική επεξεργασία του καταστατικού. Η κ. Ρένα Τσόγκα (ekmuc@gmail.com) ανέλαβε το ρόλο της συντονίστριας της Επιτροπής και των συνεδριάσεών της. 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής, αποφασίστηκε η λειτουργία της ως ένα σώμα που θα εξετάζει τα άρθρα του καταστατικού, ενώ θα υπάρχουν επίσης επιμέρους ομάδες για την επεξεργασία των διαφορετικών ενοτήτων του. 

Επιπλέον, συζητήθηκε η ανάγκη να συμβαδίζει το καταστατικό με τις απαιτήσεις του γερμανικού νόμου για ενώσεις και σωματεία. Σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας για το καταστατικό, αποφασίστηκε η δημιουργία τεσσάρων ομάδων εργασίας για την επεξεργασία των στόχων, της δομής, των οικονομικών και της μετάφρασης του καταστατικού στη γερμανική γλώσσα. 

Συνολικά, η Επιτροπή θα επιδιώξει τη μεγαλύτερη δυνατή σύνθεση απόψεων στα άρθρα του καταστατικού και θα προωθήσει στην καταστατική συνέλευση τόσο τα άρθρα που θα επιλεγούν ομόφωνα όσο και αυτά για τα οποία θα υπάρχει διαφωνία. Τελικός αρμόδιος για το καταστατικό θα είναι η Καταστατική Γενική Συνέλευση. 

Η Επιτροπή θα ενημερώνει με τακτικά δελτία τύπου για την πρόοδο στην επεξεργασία του καταστατικού, ενώ θα ανακοινώσει επίσης τον τρόπο ανοιχτής επικοινωνίας με την ελληνική παροικία του Μονάχου για την υποβολή προτάσεων, άρθρων κλπ, σχετικά με το καταστατικό.

Μόναχο, 06.02.2024

Η Επιτροπή καταστατικού για την ίδρυση της Ελληνικής Κοινότητας στο Μόναχο

 

Σημειώνεται με επιφύλαξη (δεν ανακοινώθηκαν επίσημα) ότι την επιτροπή σύμφωνα με ρεπορτάζ του Δορυφόρου, απαρτίζουν

 • Αυγέας Παναγιώτης
 • Βούλγαρη Ελένη
 • Καλυβιαννάκης Γιώργος
 • Καραβίδας Δημήτρης
 • Καραμαγιόλης Βασίλης
 • Koυτσομητοπούλου Νίκη
 • Μανέ Καλλιόπη
 • Μιχαηλίδης Παναγιώτης
 • Μπάκου Λαμπρινή
 • Παλάγγας Νίκος
 • Σαρπεγγίδης Ηλίας
 • Στυλογιάννης Αντώνης
 • Τέλκος Γιώργος
 • Τσάκα Σοφία
 • Τσόγκα Ρένα
 • Τσόκας Σωτήρης
 • Χατζηγεωργίου Γιώργος
 • Χατζηπαρασίδου Χριστίνα

Φωτογραφία: Σύσκεψη 21 Ιανουαρίου