· 

Απεργία σε νηπιαγωγεία του Μονάχου

 Τα συνδικάτα ver.di και GEW κάλεσαν τους εργαζόμενους του Μόναχου σε ολοήμερη προειδοποιητική απεργία στους παιδικούς σταθμούς της πόλης για την Τετάρτη, 4 Μαΐου.  

 

Είναι λοιπόν πιθανό οι παιδικοί σταθμοί να παραμείνουν εντελώς κλειστοί ή μόνο μερικώς ανοιχτοί. Επειδή οι απεργίες μπορεί να συμβούν αυθόρμητα, το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού δεν γνωρίζει εκ των προτέρων το βαθμό στον οποίο οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί θα απεργούν.  

 

Συνιστάται λοιπόν στους γονείς να ρωτήσουν απευθείας την διεύθυνση του παιδικού σταθμού εάν θα είναι ανοιχτό, εάν θα έχει μερική λειτουργία ή εάν θα κλείσει εντελώς.  

 

Οι γονείς αποζημιώνονται αυτόματα για τα τέλη επίσκεψης και το επίδομα σίτισης για ημέρες φύλαξης παιδιών που θα χαθούν. Την Τετάρτη 4 Μαΐου, λόγω της απεργίας, θα ακυρωθούν όλα τα προκαταρκτικά μαθήματα γερμανικών 240 και όλα τα άλλα μαθήματα στους παιδικούς σταθμούς.  

 

Στην πόλη του Μονάχου λειτουργούν περίπου 450 παιδικοί σταθμοί, από βρεφονηπιακούς σταθμούς έως νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς για παιδιά δημοτικού (μετά το μάθημα στο σχολείο)   

 

Δήμος Μονάχου