· 

Γερμανία: KulturPass των 100 € για νέους

Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ανακοίνωσε την επέκταση του πολιτιστικού δώρου (KulturPass) των 100 € για νέους που θα συμπληρώσουν το 2024 το 18ο έτος της ηλικίας τους. Μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και νέοι που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους το 2023 αλλά δεν το χρησιμοποίησαν . 

 

Eτσι από την 1η Μαρτίου 2024, οι νέοι που γεννήθηκαν το 2006 θα μπορούν να ταυτοποιηθούν στην εφαρμογή, να ενεργοποιήσουν τον προϋπολογισμό τους KulturPass και να τον χρησιμοποιήσουν από τα 18α γενέθλιά τους.