· 

Μόναχο: Lehel - "ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ"

Tου Β. Κ. 

 

Το Lehel είναι το παλαιότερο προάστιο του Μονάχου και υπήρξε κέντρο δραστηριότητας για αιώνες. Υπήρχαν μύλοι και σφυρόμυλοι κατά μήκος πολλών ρεμάτων, που λόγω των υψηλών οικονομικών κερδών τους θεωρούνταν φέουδα από τον δουκάτο άρχοντα της πόλης, γεγονός που οδήγησε τελικά στο τοπωνύμιο Lehel.

 

Το 1895 το Stadtbach ήταν ένας ανοιχτός υπόνομος. Στη φωτογραφία, καταστάσεις μιάς άλλης εποχής της ανάπτυξης όπως βλέπουμε απο την κατάσταση του μικρού σπιτιού στα αριστερά και δεξιά του ρέματος (Hofhammerschmiedbach). Μερικές φορές οι αναγκαίες επεκτάσεις, των ξυλόσπιτων κατεστραμμένες και σαπισμένες απο την κακοτεχνία την υγρασία και τα νερά έπεφταν στο ρέμα μαζί με ότι βρίσκονταν την στιγμή εκείνη μέσα.

 

Foto: Stadtarchiv