Ελληνικό Λύκειο Μονάχου

Toυ Β.Κ.

 

Με επιτυχία στέφθηκε η σημερινή ημερίδα που διοργάνωσε το Λύκειο Μονάχου. Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου προγράμματος Erasmus „Cool teachers for cool Students“ και οι μαρτυρίες εκπαιδευτικών και μαθητριών / μαθητών που έλαβαν μέρος σε αυτό, συνέκλιναν ως προς την απόλυτη επιτυχία των σκοπών του προγράμματος και μίλησαν με τα καλύτερα λόγια γι αυτήν την πρωτόγνωρη εμπειρία. 

   Τόσο η διάλεξη της επίκουρου καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας Χριστίνα Ρούση – Βέργου με θέμα: “Αναζητώντας σταθερές στην συνεργασία εκπαιδευτικών, μαθητών/ -τριών και γονέων για την προαγωγή του σχολικού περιβάλλοντος σε περιβάλλον μάθησης σε μια κοινωνία που αλλάζει: ο συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού“

όσο και η εισήγηση της διαπιστευμένης μεσολαβήτριας και εκπαιδεύτριας διαμεσολάβησης στις Βρυξέλλες Πέλλας Τσαχάκη με θέμα “Στο πνεύμα της διαμεσολάβησης“ κράτησαν σε υψηλά επίπεδα το ενδιαφέρον όλων των παρευρισκομένων έως το τέλος της ημερίδας, και την ηθική ικανοποίηση όλων όσων συνέβαλλαν στην υλοποίηση αυτής.