Το Ελληνικό Λύκειο Μονάχου στην Φλωρεντία με το Πρόγραμμα Erasmus+

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» πραγματοποίησε την τελευταία κινητικότητα του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+2021 Σχολική   Εκπαίδευση   Δράση ΚΑ122 με κωδικό 2021-1-EL01-KA122-SCH-000021000 και τίτλο «Cool  teachers for cool  students» στο κέντρο Εκπαίδευσης  Europass  Teacher  Academy, στη Φλωρεντία, από 20 - 25 Φεβρουαρίου 2023.

 

Το εξαήμερο σεμινάριο “Managing a Diverse Classroom: Facing Upcoming Challenges”, με εκπαιδεύτρια την κ. Roberta Begliomini, παρακολούθησε η εκπαιδευτικός του σχολείου και συντονίστρια του προγράμματος, κ. Λέγγα Μαρία. Στην επιμόρφωση συμμετείχαν, επίσης, εκπαιδευτικοί από την Ισπανία, την Πολωνία και την   Πορτογαλία.   

 

Οι επιμορφούμενες είχαν την ευκαιρία να προσεγγίσουν τα θέματα της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, της πολυπολιτισμικής τάξης, της διαχείρισης δύσκολων μαθητικών συμπεριφορών και να έρθουν σε επαφή με καινοτόμες μεθόδους και εκπαιδευτικά εργαλεία, προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες προκλήσεις που αναδύονται στον χώρο της εκπαίδευσης σήμερα. 

Το σεμινάριο περιλάμβανε επίσης ξενάγηση σε μέρη ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, βοηθώντας έτσι τις επιμορφούμενες να σχηματίσουν εικόνα για το ιστορικό παρελθόν της Φλωρεντίας και να γνωρίσουν την κουλτούρα και τη νοοτροπία των ανθρώπων της πόλης αυτής στο σήμερα.

 

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  Erasmus+2021 Σχολική Εκπαίδευση Δράση ΚΑ122 με κωδικό 2021-1-EL01-KA122-SCH-000021000 και τίτλο  «Cool  teachers  for  cool  students» υλοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία τα σχολικά έτη 2021-2023 από το  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΝΑΧΟΥ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» και ήταν διάρκειας 16 μηνών. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή ένωση σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. 

 

Το σχολείο θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων του ανωτέρω ευρωπαϊκού προγράμματος. 

 

Η ημερίδα  απευθύνεται όχι μόνο σε εκπαιδευτικούς αλλά και σε μαθητές/-τριες, γονείς και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, προκειμένου να ενημερωθούν για τα οφέλη από την εμπλοκή ενός σχολείου σε προγράμματα Erasmus+