· 

3 εκ επισκέπτες στην Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην Marienplatz

Μέχρι το Σάββατο 24 Δεκεμβρίου θα είναι ανοιχτή η Χριστουγεννιάτικη αγορά στην Marienplatz.

Οι πρώτες εκτιμήσεις από τους εκθέτες υπολογίζουν τους επισκέπτες σε σχεδόν 3 εκατομμύρια, δηλαδή ίδιος αριθμός περίπου με το 2019 (πριν την πανδημία)