· 

Γερμανία: Συμμετοχή στη φαρμακευτική αγωγή

Τι άλλαξε από 1η Φεβρουαρίου

 

Τα συνταγογραφούμενα φάρμακα από τα φαρμακεία υπόκεινται γενικά σε οικονομική συμμετοχή. 

 

Τι άλλαξε από την 1η Φεβρουαρίου 2024 στις περιπτώσεις που το φάρμακο δεν είναι διαθέσιμο στο επιθυμητό μέγεθος συσκευασίας και αντ' αυτού εκδίδονται πολλές μικρότερες συσκευασίες δηλ. εάν γιια παράδειγμα, εάν λάβετε δύο συσκευασίες των 50 τεμαχίων αντί για μία συσκευασία των 100 τεμαχίων.

Στην περίπτωση αυτή  θα πρέπει να πληρώσετε τη συμμετοχή μόνο μία φορά αντί για δύο φορές όπως πριν.

 

Πηγή: Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση