· 

Δήμος Μονάχου: Θέλει να αλλάξει το Συμβούλιο Ενσωμάτωσης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μονάχου συζητά την αλλαγή της δομής του Συμβουλίου Ενσωμάτωσης της πόλης (Migrationsbeirat)

 

Οι παρατάξεις των Πρασίνων /Rosa Liste και της CSU/Freie Wähler σχεδιάζουν την αλλαγή του δομής του Συμβουλίου Ενσωμάτωσης της πόλης (Migrationsbeirat) με στόχο να γίνει πιο "ελκυστικό" στους αλλοδαπούς.

 

Η κεντρική αλλαγή προβλέπει το σημερινό 40μελές συμβούλιο αλλοδαπών που είναι ένα συμβουλευτικό όργανο προς το Δήμο για θέματα αλλοδαπών, να μετατραπεί σε ένα όργανο το οποίο 30 μέλη θα εκλέγουν οι αλλοδαποί με εκλογές (όπως τώρα) και 10 μέλη θα ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Οι εκλογές στου Συμβούλιο Ενσωμάτωσης ξεκίνησαν για πρώτη φορά το 1991. Μέχρι τότε το τότε συμβούλιο Αλλοδαπών το διόριζε το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης.

 

Στο Μόναχο ζουν 387 448 αλλοδαποί από τους οποίους περίπου 204 000 δεν έχουν γερμανικό διαβατήριο και δεν προέρχονται/κατάγονται από χώρα της Ε.Ε. 

Στις τελευταίες εκλογές η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερη μικρή αφού συμμετείχε μόλις το 3,62% των αλλοδαπών. 

 

Πάντως ο σύνδεσμος των συμβουλίων ενσωμάτωσης της Βαυαρίας AGABY χαρακτήρισε την πρόθεση των αλλαγών ως αντιδημοκρατική καθώς το ίδιο το συμβούλιο ενσωμάτωσης γνωρίζει το τι είναι καλύτερο για τους ίδιους τους αλλοδαπούς.

 

Το SPD πάντως αντιμετωπίζει δυο προβλήματα. Ένα ΄τοι δεν συμφωνεί με την πρόταση και δεύτερο ότι βλέπει τους συνεργαζόμενους στη Δημοτική πλειοψηφία Πράσινους να συνεργάζονται ξαφνικά για ένα θέμα με τους Χριστιανοδημοκράτες.