· 

Νέος δείκτης ενοικίου στο Μόναχο

Νέος δείκτης ενοικίου στο Μόναχο: Δραστική αύξηση όπως ποτέ άλλοτε

 

Σύμφωνα με τον νέο δείκτη που δημοσιεύτηκε σήμερα, το μέσο τοπικό καθαρό ενοίκιο είναι 14,58 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο δηλ. 21% περισσότερο σε σύγκριση με το 2021 και μάλιστα σχεδόν 25% περισσότερο σε σύγκριση με το 2019. Η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο για τα υφιστάμενα ενοίκια στον τρέχοντα δείκτη ενοικίων είναι 13,72 ευρώ (2019: 10,97 ευρώ) και για τα νέα ενοίκια 16,07 ευρώ (2019: 13,48 ευρώ).