· 

Τι αλλάζει στην Γερμανία το 2023 

Αφορολόγητο όριο για μαθητές σε επαγγελματικές σχολές 

Από 1η Ιανουαρίου θα αυξηθεί το αφορολόγητο ποσό  από 924 σε 1.200 € ετησίως. 

Προϋποθέσεις για ένταξη του ποσού στη φορολογική δήλωση είναι: Το παιδί να είναι ενήλικο να βρίσκεται σε επαγγελματική σχολή και να μην ζει με τους γονείς στο ίδιο διαμέρισμα.

 

Επίδομα πολίτη ( Bürgergeld)

Το επίδομα του πολίτη θα καταργήσει από 1η Ιανουαρίου 2023 το Hartz IV. Για έναν ενήλικα που ζει μόνος του θα αυξηθεί το επίδομα κατά 53 € φθάνοντας στα 502 € μηνιαίως.

 

Πανγερμανικό εισιτήριο για ΜΜΜ

Από τον Απρίλιο / Μάιο θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο πανγερμανικό εισιτήριο για τα ΜΜΜ που θα κοστίζει 49 € μηνιαίως και θα ισχύει για όλα τα ΜΜΜ εκτός τα υπεραστικά τρένα IC, ICE  δηλ θα ισχύει για τα ίδια μέσα όπως το εισιτήριο των 9 € που είχε τεθεί σε εφαρμογή το καλοκαίρι

 

Επιδόματα για ηλεκτρονικά οχήματα 

Από το 2023 θα χρηματοδοτούνται μόνο τα ηλεκτρονικά οχήματα που κινούνται με μπαταρία και κυψέλες καυσίμου. Από τον Ιανουάριο του 2023, για την αγορά αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου, θα υπάρχει επιδότηση από 3.000 έως 4.500 ευρώ, ανάλογα με την τιμή αγοράς.

 

Αφορολόγητο όριο εισοδήματος 

Το αφορολόγητο όριο θα αυξηθεί για το 2023 σε 10.908 € (2022: 10.347 €. Αυτό σημαίνει ότι θα φορολογείται εισόδημα άνω των 10.908 €

 

Εργασία από το σπίτι / αφορολόγητο

Εργαζόμενοι που φορολογούνται στην Γερμανία έχουν δικαίωμα να δηλώσουν στη φορολογική τους δήλωση 6 € για κάθε μέρα εργασίας από το σπίτι (το ποσό εκπίπτει του φόρου εισοδήματος). Το ποσό αυξήθηκε για το 2023 σε έως 1.260 € (από : 600 ευρώ). 

Η νέα ρύθμιση τον αριθμό των ημερών εργασίας από το σπίτι με φορολογική ελάφρυνση από 120 σε 210 ημέρες ετησίως. Ισχύει ακόμη και αν δεν υπάρχει διαθέσιμο γραφείο στο σπίτι.

 

Επίδομα τέκνων / αφορολόγητο όριο παιδιών 

Το επίδομα τέκνων θα αυξηθεί στα 250 € μηνιαίως για τα τρία πρώτα παιδιά (για κάθε παιδί) από την 1η Ιανουαρίου 2023. Μέχρι το 2022 το επίδομα για το πρώτο και το δεύτερο παιδί ήταν 219 € το καθένα και 225 € για το τρίτο. Το ύψος του επιδόματος τέκνων για το τέταρτο παιδί δεν θα αλλάξει (είναι ήδη 250 ευρώ). 

Το αφορολόγητο όριο κάλυψης αναγκών φροντίδας, εκπαίδευσης και κατάρτισης– θα αυξηθεί επίσης – από τον Ιανουάριο του 2023 κατά 404 € σε 8.952 €. 

Σημειώνεται ότι το αφορολόγητο όριο (Kinderfreibetrag) για δαπάνες για τα παιδιά δεν το δικαιούνται όσοι λαμβάνουν επίδομα τέκνων (Kindergeld). Η εφορία προσαρμόζει προς συμφέρον του φορολογούμενου κατά την επεξεργασία της φορολογικής δήλωσης το τι δικαιούται ο εργαζόμενος γονέας.

 

Midijob (μέσο όρο μηνιαίο εισόδημα άνω των 520 €) 

Από αρχές του έτους θα αυξηθεί στα 2.000 € το όριο εισοδήματος του εργαζόμενου από Midijob. Οι εργαζόμενοι σε Midijob έχουν μειωμένες εισφορές στα κοινωνικά ταμεία.

 

Φωτοβολταίκά

Προκειμένου να προωθηθεί η επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα φωτοβολταϊκά συστήματα σε μονοκατοικίες ή εμπορικά ακίνητα με ισχύ έως και 30 κιλοβάτ (kWp) θα είναι από τον Γενάρη του 2023 αφορολόγητα.

 Όποιος τροφοδοτεί μέρος ή το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά συστήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο θα λάβει επίσης υψηλότερη αμοιβή στο μέλλον.

 

Συνταξιούχοι και εφορία 

Από την 1η Ιανουαρίου θα εκπίπτουν της εφορίας οι συνταξιοδοτικές εισφορές των συνταξιούχων φορολογούμενων . Στο μέλλον, η Εφορία θα παρακρατεί τυχόν φόρους στις συντάξεις κατά τη φάση της πληρωμής.

 

Φόρος αποταμιεύσεων 

Τα αφορολόγητα έσοδα από αποταμιεύσεις θα αυξηθούν το 2023 σε 1.000 ανά άτομο (από 801 €) για ζευγάρια θα αυξηθεί στα 2.000 € ((2022: 1.602 €).

 

Φόρος καπνού

Αύξηση κατά μέσο όρο 10 σεντ για κάθε πακέτο θα προκαλέσει η αύξηση φόρων καπνού. Ο μέσος όρος της τιμής πακέτου από 7,60 € θα αυξηθεί σε 7,70 €

 

Επίδομα στέγασης

Το επίδομα στέγασης θα αυξηθεί κατά μέσο όρο κατά 190 €. Δικαίωμα του επιδόματος θα έχουν πλέον περισσότεροι πολίτες. Οι δικαιούχοι του επιδόματος, από περίπου 600.000 θα αυξηθούν με την νέα νομοθετική ρύθμιση σε 1,4 εκ.