Στις 6 Ιουλίου η ετήσια σύσκεψη του ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ

Η ετήσια σύσκεψη του Ιδρύματος ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ έχει προγραμματιστεί για τις 6 Ιουλίου 2024.

Στην ετήσια σύσκεψη συμμετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι αντιπρόσωποι των συλλόγων και φορέων που ίδρυσαν το ΠΑΛΛΑΔΙΟ, δηλαδή το Συμβούλιο Ιδρυτών.

Στην ετήσια σύσκεψη γίνεται ο απολογισμός και παράλληλα αποφασίζεται το πλαίσιο του προγράμματος δράσης του ιδρύματος για την επόμενη χρονιά.

To ΔΣ απαρτίζεται στην παρούσα ιητεία από 7 μέλη και και το Συμβούλιο ιδρυτών από 12 τακτικά / έκτακτα μέλη συλλόγους 

Σημειώνεται ότι το ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ είναι το μοναδικό ελληνικό ίδρυμα στην Ευρώπη που δημιούργησαν οι ίδιες οι ελληνικές συλλογικότητες (Ελληνική Κοινότητα και σύλλογοι).