· 

ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ: Παρoυσίαση βιβλίου Βασιλείας Τριάρχη

Σε εκδήλωση του Ιδρύματος ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ που πραγματοποιήθηκε στον ιστορικό ναό της Salvatorkirche στο Μόναχο παρουσιάστηκε το βιβλίο της Βασιλείας Τριάρχη (Προέδρου του Ιδρύματος) "Ελληνικά Σχολεία στο  Μόναχο 1815 - 2021. Μια ιστορική μελέτη".

 

Στο πάνελ της συζήτησης που συντόνιζε ο δημοσιογράφος Γιώργος Παππάς συμμετείχαν η συγγραφέας Βασιλεία Τριάρχη, η καθηγήτρια στο LMU Λίλιαν Διαμαντοπούλου, ο π. Γεώργιος Βλέτσης (εκπαιδευτικός στα σχολεία) και η Ματίνα Τζιαφέτα, μαθήτρια των ελληνικών σχολείων και επί χρόνια γραμματέας σε ελληνικά σχολεία.

 

Το βιβλίο (340 σελίδες) περιέχει μια χρονολογική καταγραφή των σημαντικότερων σταθμών των ελληνικών σχολείων στο Μόναχο και περιχώρων (που η συγγραφέας χώρισε σε τρεις περιόδους): Παρουσιάζεται το θεσμικό πλαισίο λειτουργίας τωνελληνικών σχολείων, η στέγασή τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με ξεχωριστή αναφορά στο ρόλο των γονέων δηλ στη συμβολή τους στη διατήρηση των ελληνικών σχολείων. . 

Γίνεται ξεχωριστή παρουσίαση όλων των ελληνικών σχολείων σε Μόναχο και Κάρλφελντ/Νταχάου ενώ η συγγραφή ολοκληρώνεται με πίνακες και διαγράμματα που αφορά στατιστικά των μαθητών καθώς σε ξεχωριστό τμήμα του βιβλίου απεικονίζονται όλα τα κτίρια που στεγάστηκαν τα ελληνικά σχολεία στο Μόναχο.

 

Την εκδήλωση άνοιξε (ως οικοδεσπότης) ο αρχιμανδρίτης π. Πέτρος Κλιτς 

Συμμετείχαν ο π. Απόστολος Μαλαμούσης, οι καθηγητές Πανεπιστημίου Α. Βλέτσης και Κ. Νικολακόπουλος, εκπρόσωπος του Γεν. Προξενείου Μονάχου κ. Νούλας, διευθυντές ελληνικών σχολείων, η δημοτική σύμβουλος του Νταχάου Σοφία Κυριακίδου, ο κοινοτικός σύμβουλος του Χααρ Κώτσης Απόστολος, εκπρόσωποι συλλόγων, εκπρόσωποι συλλόγων Γονέων, εκπαιδευτικοί και το Συμβούλιο Ιδρυτών του Ιδρύματος ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ.

 

Ο συντονιστής στο πάνελ Γιώργος Παππάς έθεσε ερωτήματα στην συγγραφέα, ενώ συγκινητικές ήταν οι στιγμές όταν οι Ματίνα Τζιαφέτα και Γιώργος Βλέτσης διάβασαν αποσπάσματα από το βιβλίο που γύρισαν πολλούς παρευρισκόμενους που ήταν μαθητές στα σχολεία στις ,,παλιές καλές εποχές,,.

 

Η καθηγήτρια Λίλιαν Διαμαντοπούλου προχώρησε σε μια συνολική αξιολόγηση του βιβλίου και επισήμανε την αναγκαιότητα ψηφιοποίησης του αρχείου.

 

Στο τέλος της εκδήλωσης ακολούθησε μικρής χρονικής διάρκειας διάλογος με τους καλεσμένους.