· 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ

 

Από αριστερά Γεώργιος Παππάς, Αναστασία Αθανασούλια-Kaspar,Λίλια Διαμαντοπούλου, Θεανώ Βασιλικού, Κωνσταντίνος Ορφανίδης, Μαρία Λιάνου, Κωνσταντίνος Τσιώλης