· 

Γερμανία: Τι αλλάζει για τους συνταξιούχους το 2023

Γερμανία: Τι αλλάζει για τους συνταξιούχους το 2023

Γερμανία: Τι αλλάζει για τους συνταξιούχους το 2023

Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, οι συντάξεις στη Δυτική Γερμανία θα  αυξηθούν από την 1η Ιουλίου 2023 κατά 3,5 % και οι συντάξεις στην Ανατολική (καρτίδια της πρώην ανατολικής Γερμανίας)  κατά 4,2 % . 

 

 

Αυτό δείχνει τουλάχιστον το προσχέδιο της έκθεσης ασφάλισης συντάξεων του 2022 της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. 

Η αύξηση της σύνταξης την 1η Ιουλίου ισχύει πάντα για όλες τις συντάξεις γήρατος, τις συντάξεις ανικανότητας εργασίας, σύνταξη χηρείας, τις νόμιμες συντάξεις ατυχήματος και τις συντάξεις αγροτών από το γεωργικό συνταξιοδοτικό ταμείο.

 

Από την 1η Ιουλίου 2023, η αξία της σύνταξης στ κρατίδια της πρώην ανατολικής Γερμανίας θα φθάσει το 99,3% της Δυτικής Γερμανίας.

 

Όριο επιπρόσθετου εισοδήματος για πρόωρες συντάξεις

 

Το όριο πρόσθετων αποδοχών για τις συντάξεις γήρατος πριν από το κανονικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης θα καταργηθεί την 1η Ιανουαρίου 2023. (π.χ. σε περιπτώσεις πρόωρης συνταξιοδότησης ή  πρόωρη σύνταξη για ανικανότητα εργασίας 

 

Το όριο (αφορολόγητο) για πρόσθετες αποδοχές πέραν της σύνταξης θα αυξηθούν από τα προηγούμενα 6.300 € σε 17.823,75 € από την 1η Ιανουαρίου 2023. Αλλά προσέξτε: εξακολουθεί να ισχύει το όριο ότι μπορείτε να εργάζεστε μόνο λιγότερο από 3 ώρες την ημέρα σε τακτική βάση, διαφορετικά η σύνταξη μπορεί να καταπέσει. Σε περίπτωση περιορισμένη ανικανότητα εργασίας (teilweiser Erwerbsminderung), το επιτρεπόμενο πρόσθετο εισόδημα αυξάνεται σε 35.647,50 € ετησίως ευρώ. 

 

Επιπλέον για τους μεταλλωρύχoυς θα αυξηθεί το πρόσθετο όριο εισοδήματος σε 17.823,75 € ετησίως