· 

Γερμανία: Μέχρι πότε η φορολογική δήλωση

Γερμανία: Μέχρι πότε η φορολογική δήλωση 

Οι φορολογούμενοι που υποχρεούνται υποβάλουν φορολογική δήλωση για το έτος 2022 έχουν προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Όσοι καταθέσουν τη φορολογική δήλωση μέσω φοτεχνικού γραφείο / φορολογικό σύμβουλο έχουν παράταση της προθεσμίας 31 Ιουλίου 2024.

 

Αφορολόγητο όριο το 2022

Αγαμοι: 10.347

Έγγαμο ζευγάρι/Σύμφωνο συμβίωσης: 20.694

 

Αφορολόγητο όριο το 2023

Αγαμοι: 10.908

Έγγαμο ζευγάρι/Σύμφωνο συμβίωσης: 21.817