Ίδρυμα ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ: Ανακοίνωση για "Αριστοτέλης"

Το ίδρυμα ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ καταγράφει με μεγάλη ανησυχία και συμμερίζεται την αγωνία των γονέων και μαθητών για το ζήτημα που έχει ανακύψει σχετικά με τη στέγαση του 401) Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου «Αριστοτέλης» και του 1 00 Γυμνασίου στο Μόναχο. Το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα, μαζί με τους μαθητές των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ), καλύπτει τις ανάγκες σχεδόν 900 μαθητών στο Μόναχο.

 

Το λειτουργικό κόστος της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, όπως και των άλλων σχολείων στη Βαυαρία - για λόγους κυρίως ιστορικών σχέσεων Ελλάδας-Βαυαρίας - επιδοτείται από την κυβέρνηση της Βαυαρίας, γεγονός που διαμορφώνει μία μοναδική ιδιαιτερότητα των συγκεκριμένων σχολείων σε σχέση με την επιβάρυνση της ελληνικής πολιτείας για το κόστος της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

 

Η λειτουργία των ελληνικών σχολείων στο Μόναχο — στη βάση και αυτής της βαυαρικής ιδιαιτερότητας - έχει ιστορία δεκαετιών και είναι αποτέλεσμα της άοκνης προσπάθειας των Ελλήνων της παροικίας του Μονάχου να προσφέρουν και ελληνόγλωσση εκπαίδευση στα παιδιά τους, στο πλαίσιο ενός δίγλωσσου προγράμματος σπουδών που προσφέρουν τα σχολεία σήμερα στους μαθητές.

 

Η προσπάθεια βελτίωσης και αναβάθμισης του επιπέδου των σχολείων αυτών δεν πρέπει να σταματήσει, αντίθετα πρέπει να ενταθεί. Προυπόθεση, ωστόσο, είναι η συνέχιση της ύπαρξης και λειτουργίας τους, σε μία πόλη όπως το Μόναχο, με τη μεγαλύτερη ελληνική παροικία στην Ευρώπη. Το καλοκαίρι του 2023 έκλεισε το Δημοτικό Σχολείο «Πυθαγόρας», λόγω αδυναμίας εξεύρεσης κατάλληλης στέγης, οι μαθητές του συγχωνεύτηκαν στα υπόλοιπα, και στο «Αριστοτέλης». Αυτό δεν μπορεί να συμβεί με το «Αριστοτέλης», που έχει πολλαπλάσιο αριθμό μαθητών και απολύτως ικανοποιητική πληρότητα.   

 

Το Ιδρυμα ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ καλεί την Ελληνική Πολιτεία και τους εμπλεκόμενους φορείς να αντιμετωπίσουν το αναφυόμενο «στεγαστικό» ζήτημα του «Αριστοτέλης» με την δέουσα προσοχή για τη στέγαση του σχολείου και πέραν του Ιουλίου του 2025 που λήγει η ισχύουσα μισθωτήρια σύμβαση

 

Η εμπειρία του παρελθόντος — και η τραυματική εμπειρία της ανέγερσης ιδιόκτητου ελληνικού σχολείου - δείχνει ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολη και κοστοβόρα η εξεύρεση σχολικής στέγης. Τυχόν ολιγωρία ή επιπόλαιες εκτιμήσεις, σε σχέση με τα χρονικά περιθώρια και τις δυνατότητες που προσφέρει η ιδιαίτερα οξυμένη και απαιτητική αγορά ακινήτων στο Μόναχο, θα είχε ολέθριες συνέπειες για τη συνέχιση της λειτουργίας του σχολείου «Αριστοτέλης», που είναι η μεγαλύτερη σχολική μονάδα της Ελλάδας εκτός ελληνικών συνόρων.

 

Με εκτίμηση

Το ΔΣ του Ιδρύματος Παλλάδιον