· 

Μόναχο / ΝΕΟΤΕΡΑ για την απεργία των ΜΜΜ

Μόναχο / ΝΕΟΤΕΡΑ για την απεργία των ΜΜΜ την Πέμπτη και την Παρασκευή 2 και 3 Μαρτίου.

Οι εργαζόμενοι σε U-Bahn και τράμ θα απεργήσουν από την Πέμοτη το πρωί 3. 30  π.μ. έως  την Παρασκευή τη νύχτα.

Όσον αφορά τα λεωφορεία υπολογίζεται ότι ένα στα δυο λεωφορεία θα κυκλοφορούν κανονικά (καθώς ανήκουν σε ιδιωτικές εταιρείες).

Τα S-Bahn θα κυκλοφορούν κανονικά.