· 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: Ανακοίνωση

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΟΝΑΧΟΥ - ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις για το μέλλον της στέγασής μας  με μεγάλη ανησυχία.

 

Ένας πολύ σημαντικός πυλώνας της ελληνόφωνης εκπαίδευσης στο εξωτερικό θα πληγεί καταστροφικά, ενώ απειλείται και με κλείσιμο, αν δεν παραταθεί το μισθωτήριο συμβόλαιο του σχολείου Αριστοτέλης. 

 

Τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας που βρήκαν στέγη στο κτήριο του σχολείου Αριστοτέλης από το 2006 πλήττονται αλλεπάλληλα από αποφάσεις είτε της βαυαρικής είτε της ελληνικής πολιτείας. 

 

Το πρώτο πλήγμα ήταν η απόσυρση της βαυαρικής πολιτείας από τη διοργάνωση και χρηματοδότηση των τμημάτων το 2004. 

 

Το δεύτερο πλήγμα ήταν η αδυναμία στελέχωσης των τμημάτων με αποσπασμένους εκπαιδευτικούς από την ελληνική πολιτεία, με αποτέλεσμα το μάθημα στα ΤΕΓ να μην είναι πλέον δωρεάν.  

 

Τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας Μονάχου αυτοχρηματοδοτούνται από το 2012 με τα δίδακτρα που καταβάλλουν οι γονείς, χωρίς επιχορηγήσεις από ελληνικούς ή βαυαρικούς φορείς. 

 

Τρίτο και μεγαλύτερο πλήγμα θα σημάνει η απώλεια της στέγασης, επιφέροντας βραχυπρόθεσμα την άμεση αύξηση των διδάκτρων, μεσοπρόθεσμα την αναζήτηση νέας στέγασης και μακροπρόθεσμα την μείωση ζήτησης και πιθανώς τη συρρίκνωση και τελική παρακμή των ΤΕΓ λόγω έλλειψης μαθητών εξαιτίας των αυξημένων διδάκτρων. 

 

Και όλα αυτά εν όψει της αλματώδους αύξησης του αριθμού των μαθητών που ανέρχεται στους 406 κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2023/2024 (προ πανδημίας ανέρχετο στους 487).  

 

Τα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας Μονάχου ιδρύθηκαν το 1973 και συμπληρώνουν φέτος 50 χρόνια λειτουργίας. 

 

50 χρόνια λειτουργούν αδιαλείπτως, για να παράσχουν ελληνόφωνη εκπαίδευση και σε χιλιάδες Ελληνόπουλα που επέλεξαν για την υποχρεωτική τους εκπαίδευση το γερμανικό σχολικό σύστημα παρακολουθώντας το Σάββατο τα ελληνικά μαθήματα.  

 

Θα είναι η ανταμοιβή των κόπων τους η στέρηση της στέγασης; 

 

Το Δ.Σ. του φορέα των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας απαρτίζεται από γονείς που επενδύουν άμισθα και εθελοντικά χιλιάδες ώρες στην οργάνωση και λειτουργία των ΤΕΓ.  

 

Θα είναι η ανταμοιβή των κόπων τους η στέρηση της στέγασης; 

 

Υποστηρίζουμε απεριόριστα τα αιτήματα των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού και του 1ου Γυμνασίου που στεγάζονται στο κτήριο Αριστοτέλης. 

 

Καλούμε τους φορείς στα αρμόδια υπουργεία να συλλογιστούν ότι σ΄αυτό το άψυχο κτήριο φωλιάζουν ψυχές που χτυπούν για την πατρίδα τους, την γλώσσα και τον πολιτισμό τους και αγωνιούν για το μέλλον. 

 

Πάρτε μια απόφαση γρήγορα, αλλά τη σωστή! Δείξτε ότι συμμερίζεστε τις αγωνίες μας! 

 

Το Δ.Σ. 

 

Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας Μονάχου