· 

ΤΕΓ Μονάχου: Πρόσληψη εκπαιδευτικών

Για την  στελέχωση και κάλυψη των διδακτικών αναγκών, ζητούνται για πρόσληψη εκπαιδευτικοί Α’ βάθμιας εκπαίδευσης.

Περιγραφή θέσης εργασίας :

Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας 

Αμοιβή ωρομίσθια

Τόπος διεξαγωγής μαθημάτων :

Edmund-Rumpler-Straße 9, 80939 München/Freimann (στο ελληνικό σχολείο "Αριστοτέλης")

Χρόνος διεξαγωγής μαθημάτων:

Σάββατο 9:30-13:00 (εξαιρούνται οι σχολικές διακοπές)

Απαραίτητα προσόντα: 

  • Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών (δημοτικής εκπαίδευσης) από ΑΕΙ της Ελλάδας ή Κύπρου 

Επιθυμητά προσόντα:

  • Τουλάχιστον μέτρια γνώση της γερμανικής γλώσσας
  • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση ή συμμετοχή σε πρακτικές ασκήσεις προγραμμάτων Erasmus
  • Καλές γνώσεις Η/Υ και Διαδικτύου

Παρακαλούμε στείλτε τα δικαιολογητικά σας [αντίγραφο πτυχίου (στα ελληνικά, όχι μεταφρασμένο), επίκαιρο βιογραφικό σημείωμα] στην παρακάτω διεύθυνση: 

info@teg-muc.de

Το Δ.Σ.