· 

ΤΕΓ Μονάχου: Ανακοίνωση

Αναφερόμαστε στην ερώτηση με αρ. 558/11-01-2024 της κ. Ουρανίας Θρασκιά κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, στις 19.01.2024, για το μέλλον του Ελληνικού Σχολείου «Αριστοτέλης» του Μονάχου προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και παραθέτουμε τα αληθινά στοιχεία που αφορούν την λειτουργία των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας Μονάχου:

 

https://www.youtube.com/watch?v=3AxyCcQLkcQ

 

Στο παραπάνω βίντεο η Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Ζ. Μακρή, αναφέρει στα λεπτά

«04:22 ...τα Σάββατα φιλοξενεί περίπου 405 μαθητές για περίπου 2 ώρες»

Σωστό είναι: Το μάθημα στα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας Μονάχου διαρκεί 4 σχολικές ώρες.

«04:50 ...φορέας των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας Μονάχου είναι ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων και αυτός είναι αρμόδιος να βρει την στέγη, δεν είναι το ελληνικό δημόσιο ...»

 

Φορέας των ΤΕΓ Μονάχου είναι ένα κοινωφελές σωματείο που αναγκαστικά ιδρύθηκε από τον πρώην σύλλογο γονέων και κηδεμόνων σώζοντας τα ΤΕΓ Μονάχου από διάλυση, όταν το ελληνικό δημόσιο αποσύρθηκε το 2012 από την στελέχωση των Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας Μονάχου με αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. Αναφορικά στις υποχρεώσεις και αρμοδιότητες της ελληνικής πολιτείας για τα αναγνωρισμένα ΤΕΓ του εξωτερικού, τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας παραπέμπουμε στο Ν. 4415 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159/Τ. Α ́/6-9-2016)

 

Τα ΤΕΓ Μονάχου είναι αναγνωρισμένος φορέας από το Υπουργείο Παιδείας σύμφωνα με την απόφαση Φ.816.41/575/124479/Ζ1 (ΦΕΚ.2458, τ.Β., 03-11-2011).

Τα ΤΕΓ Μονάχου λειτουργούν από το 1973. Έκτοτε, δηλ. για 50 χρόνια, έχει παρασχεθεί ελληνόφωνη εκπαίδευση σε χιλιάδες Ελληνόπουλα που φοιτούν σε γερμανικά σχολεία.

 

«07:36 ...τα ΤΕΓ είναι δωρεάν...»

Αν εδώ νοείται ότι η στέγαση των ΤΕΓ στο εν λόγω κτήριο είναι δωρεάν, αυτό είναι σωστό.

Αν εδώ νοείται ότι η φοίτηση στα ΤΕΓ Μονάχου είναι δωρεάν, τότε ενημερώνουμε ότι από το 2012 τα ΤΕΓ Μονάχου αυτοχρηματοδοτούνται από εισφορές των γονέων καλύπτοντας αμοιβές εκπαιδευτικών, λειτουργικά έξοδα, ασφάλειες, αναλώσιμα, επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικές εκδρομές στην Ελλάδα, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για τους μαθητές, μισθούς επιστάτη και καθαρισμού, αγορά συμπληρωματικών σχολικών εγχειριδίων, λογοτεχνικών βιβλίων και γενικά όλη την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την ομαλή λειτουργία της φοίτησης των μαθητών. Η λειτουργία των ΤΕΓ Μονάχου δεν επιβαρύνει το ελληνικό δημόσιο.

 

Σχετικά με τις εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση που δεν καρποφορήσουν οι προσπάθειες παράτασης του μισθωτηρίου συμβολαίου, η Υφυπουργός απαντά

«13:13 ...ο Δήμος του Μονάχου από το Μάιο του 2019 με συμβολαιογραφική πράξη που έχει υπογράψει με το ελληνικό δημόσιο έχει αναλάβει την υποχρέωση να ανεγείρει κτήριο, το οποίο θα καλύψει τις στεγαστικές και εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες υπάρχουν σε εκείνη την περιοχή ...»

«14:20 ..... Όρους συμφέροντος και για το ελληνικό δημόσιο ...... είτε σε άλλα κτήρια....»

 

Ενημερωτικά, οι νέες μισθώσεις στη πόλη του Μονάχου έχουν μια ανοδική πορεία, γεγονός που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων.

 

Σχετικά με την ολοκλήρωση του κτηρίου του Δήμου Μονάχου, στο οποίο προσδοκείται στέγαση για τα αμιγή ελληνικά σχολεία του Μονάχου, παραθέτουμε τα στοιχεία που αφορούν την τρέχουσα χρήση του οικοπέδου:

 

· Από τις 12/07/2022 και με πρόσφατη παράταση μέχρι τέλος 2024, στο οικόπεδο υπάρχουν καταλύματα για Ουκρανούς πρόσφυγες, βλ. παρακάτω πίνακα του Δήμου Μονάχου https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:ecdfb29a-8c87-4a00-a052- d430595386e4/Gesamtliste_Unterkuenfte_in_Muenchen_Stand_30-09-2023.pdf

· Για την ανέγερση του νέου σχολικού συγκροτήματος, με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο του Μονάχου, δεν υπάρχει ολοκληρωμένη μελέτη και κατ’ επέκταση δεν έχουν ξεκινήσει εργασίες κατασκευής. Το χρονικό διάστημα κατασκευής ενός έργου τέτοιου μεγέθους στην πόλη του Μονάχου εκτιμάται σε επτά (7) έτη κατ’ ελάχιστο, μη συμπεριλαμβανομένων απροόπτων γεγονότων (χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης μελέτης και έκδοσης άδειας δόμησης, πτώχευση αναδόχων μελέτης ή κατασκευής, προμήθεια υλικών δόμησης κ.λ.π.).

 

Επισημαίνουμε για ακόμη μια φορά τα παρακάτω:

1) Το συμβόλαιο ανανέωσης του κτηρίου δεν υπεγράφη εγκαίρως.

2) Τώρα που οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται πέραν της συμβατικής προθεσμίας, ο ιδιοκτήτης έχει κάθε δικαίωμα να υπογράψει νέα σύμβαση με άλλον φορέα (όπως ανέφερε σωστά η κα. Θρασκιά είναι πολλοί οι ενδιαφερόμενοι).

3) Στην περίπτωση αυτή, τον Ιούλιο 2025 πρέπει το κτήριο να εκκενωθεί και να επιστραφεί στον ιδιοκτήτη.

4) Είναι φύσει αδύνατον να βρεθεί εναλλακτικό κτήριο σε αυτό το μέγεθος μέχρι τον Ιούλιο 2025. Και να είχε βρεθεί σήμερα, δεν θα είχαν τελειώσει μέχρι τότε οι απαραίτητες εργασίες μεταποίησης που απαιτούνται για τη λειτουργία ενός σχολείου.

 

Καλούμε την κ. Υφυπουργό ή κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας να επισκεφθεί τα ΤΕΓ Μονάχου, για να πεισθεί ιδίοις όμμασι για το έργο που τελείται σ ́ αυτήν την εκπαιδευτική μονάδα ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό.

 

Στη διάθεσή σας για περισσότερες διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση

Το Δ.Σ.

Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας Μονάχου