· 

ΤΕΓ Μονάχου - Eπίσκεψη στη Γλυπτοθήκη του Μονάχου.

Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας Μονάχου - Eπίσκεψη στη Γλυπτοθήκη του Μονάχου.

Το Σάββατο, 1 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των τάξεων 6α, 7 και 8 στη Γλυπτοθήκη του Μονάχου.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να μάθουν και να δουν έργα τέχνης τόσο από τη ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδο όσο και από την αρχαϊκή, κλασική και ελληνιστική. 

Ο ξεναγός, Dr. Sporleder, μας ταξίδεψε στην εποχή αυτή και επιπλέον αναφέρθηκε στους δεσμούς που συνδέουν την Βαυαρία με την Ελλάδα.