Μαθηματικό παζλ: Μπορείτε να βρείτε ποιος αριθμός λείπει;

H λύση:

 

Αν χωρίσετε το πλέγμα σε στήλες αντί για γραμμές, τότε μπορείτε να πολλαπλασιάσετε τον δεύτερο και τον τρίτο αριθμό σε κάθε στήλη, να αφαιρέσετε τον πρώτο αριθμό και θα σας μείνει ο τέταρτος αριθμός.

 

Έτσι, για παράδειγμα, το 4×7 είναι 28, μείον 1 είναι 27. Ομοίως, το 5×8 είναι 40 και το μείον 2 είναι 38. Στην τελευταία στήλη, θα πρέπει να κάνετε 6×9=54, μείον το 3, αφήνοντας το 51 ως τον αριθμό που λείπει.

 

Άρα η σωστή απάντηση είναι 51.