· 

Οι δέκα μεγαλύτεροι εργοδότες στο Μόναχο 

Περισσότερο από το 80 % όλων των εργαζομένων στο Μόναχο εργάζονται στον τομέα των υπηρεσιών. 

 

Ταυτόχρονα καμία άλλη μεγάλη γερμανική πόλη δεν έχει τόσο χαμηλό ποσοστό ανεργίας, μόλις 4,3%. 

 

Επιπλέον, το Μόναχο έχει την υψηλότερη αγοραστική δύναμη ανά κάτοικο σε σύγκριση με άλλες γερμανικές πόλεις, περίπου 30.900 ευρώ.

 

Και η ισχυρή αγορά εργασίας αντικατοπτρίζεται επίσης στους δέκα μεγαλύτερους εργοδότες του Μονάχου:

  • BMW (34.500 εργαζόμενοι)
  • Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου (9.800 εργαζόμενοι)
  • Stadtwerke München (9.700 εργαζόμενοι)
  • MAN (9.200 εργαζόμενοι)
  • Siemens (9.000 εργαζόμενοι)
  • Allianz (8.500 εργαζόμενοι)
  • Linde AG (8.000 εργαζόμενοι)
  • Αεροδρόμιο Μονάχου (7.500 εργαζόμενοι)
  • Munich Re (3.600 εργαζόμενοι)
  • Stadtsparkasse München (3.000 υπάλληλοι)

Πηγή: lebenstraum-immobilien.com